Příloha ke kávě

05.08.2021 08:19

Ukradený prsten...baseň

V Brně v domě na Trhu Rybném, hraběnka měla zlatý prsten, straka šperků neznalá, krásný prsten sebrala. Na služku hází ortel viny, když ne Ty, tak kdopak jiný. Po téhle té smutné příhodě vězní služku o chlebu a o vodě, hladem, bitím dívku nutí k pláči, než prsten s hnízdem našli pokrývači. Přesto...
21.07.2021 06:55

Brněnské pověsti

Horákovský hrad Tehdy pod Horákovským hradem, Pásl ovčák se svým stádem, A stalo se až k nevíře, Zrak třeštil na neznámého rytíře, co ze sedla ho zval, By se k hradu spěchat jal. Tu kopej a bednu plnou zlata, Vykopeš na to tata. Pastýř se do práce dal, Bednu plnou zlata vykopal, A ať sebevíce...
21.07.2021 06:51

III. list Tesalonickým - Střípky z Moravské epopeje

tuto epištolu sv. Pavla církvi v řecké Tessalonice (česky Soluni) asi budete v Novém Zákoně hledat marně,  zde je její text:  Já Pavel z Tarsu služebník a apoštol našeho Pána Ježíše Krista drahým bratřím z Tesalonické církve Konstantinu a Metoději vyslaným na apoštolskou misi.  Drazí...
28.06.2018 15:33

Okupace ČSSR 1968. Otvírají se archívy....

Okupace ČSSR 1968. Moc zajímavá informace, která se po léta skrývala a sváděla se na Rusy. Ono samotné vedení SSSR Rusy není tak jednoznačné. Je samozřejmě rozdíl, kdo tam vládl. Po Carech Rus byl Lenin, pak až  Černěnko,  poté Rus Jelcin, který to tam ekonomicky pořádně podělal...
21.04.2018 10:20

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami a...
21.04.2018 10:16

7. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Perúna robil zodpovedným za to, že mu nedoprial žiadneho syna, hoci mu zakaždým, keď Velena očakávala ďalšie dieťa, obetoval hojnou mierou obilie i krásneho veľkého barana. Nepomáhalo to vôbec a ako najstatnejší a najsilnejší muž v celom okolí to pociťoval ako zaťažujúcu a neznesiteľnú hanbu, že...
21.04.2018 10:14

6. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Žatva bol naplnením a absolútnym vyvrcholením leta a od jej výnosu závisel život a existencia celého kmeňa. Symbolicky bola žatva plodom milostného objatia a splynutia neba a zeme. Nebo oplodnilo a zúrodnilo zem a táto z tohto milostného spojenia zrodila plody, z ktorých sa živil život. Religiózne...
21.04.2018 10:12

5. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Ak to tak bolo, tak ho v najbližších dňoch čakala kopa práce s výrobou nových pascí a potom s ich umiestňovaním v rieke. Zaumienil si, že už nasledovného dňa sa vyberie na svojom úzkom člnku všetko skontrolovať. Potom určite ostane dva, tri dni len doma a spolu s Velenou, svojou peknou ženou, budú...
21.04.2018 10:09

4. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Medzi ríšou Frankov a Slovanmi bol podobný vzťah ako voľakedy medzi Rímskou ríšou a Germánmi v prvých storočiach nášho letopočtu. Pre Rimanov boli Germáni len jednoduchí barbari a pre Frankov, ktorí sa medzičasom civilizačne veľmi podvihli (prebrali rímsku kultúru), boli zas Slovania primitívnymi...
21.04.2018 10:06

3. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

V spomienke na V. Zamarovského. Všetci obyvatelia Drevne boli navzájom spríbuznení a tvorili veľký rodinný klan. Pre wislanských Slovanov bolo dávnou tradíciou, že žili vo veľkých rodinných klanoch, ktoré obývali vlastné osady a bolo pomerne zriedkavé, že sa svadby konali medzi ženíchom...

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode