Příloha ke kávě

28.06.2018 15:33

Okupace ČSSR 1968. Otvírají se archívy....

Okupace ČSSR 1968. Moc zajímavá informace, která se po léta skrývala a sváděla se na Rusy. Ono samotné vedení SSSR Rusy není tak jednoznačné. Je samozřejmě rozdíl, kdo tam vládl. Po Carech Rus byl Lenin, pak až  Černěnko,  poté Rus Jelcin, který to tam ekonomicky pořádně podělal...
21.04.2018 10:20

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami a...
21.04.2018 10:16

7. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Perúna robil zodpovedným za to, že mu nedoprial žiadneho syna, hoci mu zakaždým, keď Velena očakávala ďalšie dieťa, obetoval hojnou mierou obilie i krásneho veľkého barana. Nepomáhalo to vôbec a ako najstatnejší a najsilnejší muž v celom okolí to pociťoval ako zaťažujúcu a neznesiteľnú hanbu, že...
21.04.2018 10:14

6. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Žatva bol naplnením a absolútnym vyvrcholením leta a od jej výnosu závisel život a existencia celého kmeňa. Symbolicky bola žatva plodom milostného objatia a splynutia neba a zeme. Nebo oplodnilo a zúrodnilo zem a táto z tohto milostného spojenia zrodila plody, z ktorých sa živil život. Religiózne...
21.04.2018 10:12

5. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Ak to tak bolo, tak ho v najbližších dňoch čakala kopa práce s výrobou nových pascí a potom s ich umiestňovaním v rieke. Zaumienil si, že už nasledovného dňa sa vyberie na svojom úzkom člnku všetko skontrolovať. Potom určite ostane dva, tri dni len doma a spolu s Velenou, svojou peknou ženou, budú...
21.04.2018 10:09

4. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Medzi ríšou Frankov a Slovanmi bol podobný vzťah ako voľakedy medzi Rímskou ríšou a Germánmi v prvých storočiach nášho letopočtu. Pre Rimanov boli Germáni len jednoduchí barbari a pre Frankov, ktorí sa medzičasom civilizačne veľmi podvihli (prebrali rímsku kultúru), boli zas Slovania primitívnymi...
21.04.2018 10:06

3. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

V spomienke na V. Zamarovského. Všetci obyvatelia Drevne boli navzájom spríbuznení a tvorili veľký rodinný klan. Pre wislanských Slovanov bolo dávnou tradíciou, že žili vo veľkých rodinných klanoch, ktoré obývali vlastné osady a bolo pomerne zriedkavé, že sa svadby konali medzi ženíchom...
21.04.2018 10:03

2. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Západorímska ríša sa postupne čoraz viac germanizovala, až napokon zanikla a na jej území sa vytvárali početné germánske kráľovstvá a kniežatstvá. Medzi ne sa vklínili aj dočasné silné ríše Hunov a Avarov. Najvýznamnejšie germánske ríše vytvorili Vandali, Góti, Frankovia, Longobardi...
21.04.2018 10:00

Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie – 1.časť

Autor tohto diela, ktoré vám budeme na pokračovania prinášať o sebe uvádza: Som rodákom z Kysúc, ale detstvo som prežil v Bratislave. Maturoval som v B. Bystrici a vysokú školu som absolvoval v Bratislave. Krátko potom som odišiel na Západ, kde som prežil veľa rokov, predovšetkým v Nemecku. V...
24.03.2018 10:52

Pampeliška má nečekané léčivé účinky - zastavuje růst rakovinných buněk

Většina lidí se jich snaží zbavit, hned jak se objeví na jejich trávníku, neboť pampelišky bývají považovány především za nevítaný plevel. Některým se možná vybaví známá píseň od Rolling Stones s názvem "Dandelion" (pampeliška), kterou uvedli v létě 1967. To bylo zřejmě také i naposled, co se o...

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání