prodám nový Arbos 5130 Globál

            Littol.ltd@gmail.com

         info na tel 607 44 95 85 

                  

Úvod

07.11.2021 10:07

Svatoplukovy pruty

 Je třeba vědět, že Svatopluk, vládce Moravy, byl statečným a obávaným mužem pro národy, které s ním sousedily. Tento Svatopluk měl tři syny, když umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a třem svým synům zanechal po jedné části. Zmínění bratři byli Mojmír II., Svatopluk II. a za třetího se...
05.11.2021 06:30

Habsburské spolkové Rakousko Uhersko

Před 103 lety náš císař a markrabě, blahoslavený Karel Habsburský, vytyčil směr pro spolkové uspořádání své říše, v níž měla Morava neopominutelné a nezpochybnitelné postavení. O dva týdny později rozbili zrádci spojení s cizí mocí Rakousko-Uhersko. Tento údajný „žalář národů“, kde měla Morava...
03.11.2021 07:35

NAPSALA MNĚ V KOMENTÁŘ

NAPSALA MNĚ V KOMENTÁŘI PANÍ VERONIKA BÍLKOVÁ Z PRAHY, ŽE PRÝ "TI NAHOŘE" JSOU PŘEVÁŽNĚ Z MORAVY. Tak jsem se na to podívala.  Co se vrcholných politiků a vlády týče, je jak v parlamentu tak v senátu daleko menší procento poslanců z Moravy, než kolik by odpovídalo poměru počtu...
02.11.2021 06:29

Katalánsko Moravanům otevřelo oči

V souvislosti s aktuálním vývojem v Katalánsku dochází k vystřízlivění u mnoha proevropsky naladěných Moravanů, očekávajících pomoc v úsilí o obnovu naší země ze strany Bruselu.  Donedávna totiž žili někteří z vlastenců v hlubokém přesvědčení o pozitivním přístupu EU k právům menších zemí a...
01.11.2021 06:07

HLEDÁNÍ NÁRODNÍHO PTÁKA – ČECHIZAČNÍ PROVOKACE?

Když jsem poprvé narazil na článek z lidovek.cz, nesoucí název „Koalice Spolu hledá národního ptáka“, tak mě napadlo, že se určitě jedná o recesi.  Bohužel, opak je pravdou. Prý se má ke lvu a lípě připojit nějaký pták, údajně v Evropě pouze Slovensko ptáka nemá. Nějak „konzervativcům“ z ODS,...
30.10.2021 13:39

Drazí cenzoři

Drazí cenzoři, stalo se již pravidlem, že vás každoročně upozorňuji na ČT tabuizované události nedávné historie s tím, že vy stejně odmítáte plnit roli danou zákonem. I letos tedy připomínám, že 27. října 1968 došlo k přijetí ústavního zákona o čs. federaci, kterým vznikla Česká (socialistická)...
28.10.2021 13:20

KDYŽ CHYBÍ ODVAHA A PŘEDVÍDAVOST

Můžeme si my, na Moravě, stěžovat na své předky? Ano, můžeme a právem. V 19. století přistoupili na odklon od naší přirozené moravské národnosti, k čemuž se nyní jen těžko a s obtížemi vracíme. Nepřistoupili k němu sice bez obav ze ztráty moravských práv a ani rádi, ale pod velkým tlakem - ale...
28.10.2021 13:17

HRAJÍ S NÁMI HRU VADÍ NEVADÍ A MY ŘÍKÁME UŽ DLOUHO NAHLAS - VADÍ !

Ano, vadí nám, když se ve sdělovacích prostředcích říká celé republice ČECHY! A to i ve veřejnoprávních, které platí i Morava a Slezsko ! Přehlížení území o velikosti mezi polovinou a třetinou státu, přehlížení tam žijících obyvatel, kterých je kolem 4 a 1/2 milionu, není náhoda ani...
27.10.2021 07:48

Odmítnutí vztahů s NATO ze strany Moskvy není velký problém

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že NATO je „agresivní blok“, který považuje Rusko za protivníka. Více zde: https://www.mikan.cz/Ze Světa/
26.10.2021 06:44

Putin udělil ruské občanství herečce a zpěvačce Natalii Oreiro a jejímu synovi

Ruský prezident Vladimir Putin udělil ruské občanství herečce a zpěvačce Natalii Oreiro a jejímu synovi podle prezidentského dekretu zveřejněného na portálu oficiálních právních aktů. „Udělit ruské občanství těmto osobám: Natalia Marisa Oreiro Iglesias, narozená 19. května 1977 v Uruguayi, se svým...

 

Anketa

Jste pro obnovu zemského uspořádání a zrušení krajů!

POZOR!

Legenda se vrací Kirovec K743

Německá technologie s ruským matriálem 

super ekonomika provozu

info na tel. 607 44 95 85 

 

Z Moravy

21.07.2022 09:25

Zapomenutý generál a bojovník za Slovany

Slavný rodák olomoucký a ještě slavnější občan brněnský, označuje se František Alexandr Zach, ve své době mezinárodně proslulý bojovník za osvobození Slovanstva. Dnes už je lidem takřka neznámý. Od jeho úmrtí uplynulo přesně 130 let. František Alexandr Zach se narodil 1. května 1807 v Olomouci, od...
18.07.2022 11:46

Olomoucké biskupství vzniklo za Velké Moravy

Pochází z Jihlavy, studoval v Brně a přitom pro poznání dávné minulosti Olomouce udělal skoro tolik jako Heinrich Schliemann pro antickou Tróju. Archeolog Josef Bláha pracuje už skoro osmatřicet let na odkrývání nejstarších dějin našeho města. Do značné míry právě díky jeho nálezům například víme...
20.01.2022 07:35

PROČ JE OPOMÍJENA HISTORIE MORAVY A SLEZSKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU A NA ŠKOLÁCH ?

Důvodů je samozřejmě víc. Ten hlavní je především nepřipomínat lidem na Moravě kým byli, čím byla Morava, aby si neuvědomovali jak ušlápnutí, zadupaní, ubozí a především politováníhodní jsou nyní, po 100 letech kořistnické a šovinistické vlády "Prahy". Kdy obyvatelům rodné země a vlasti Moravy byla...
12.12.2021 12:45

EXISTUJE ZEMĚ MORAVA? EXISTUJE ZEMĚ ČECHY? A TÍM I HRANICE MEZI NIMI?

Samozřejmě, že obě tyto země existují. Dokonce i naše ústava ve své preambuli o nich hovoří. A existují-li země, existují i jejich hranice. Byť se třeba v určité době ve správním členění státu, z nějakého - podle mého soudu - velmi podezřelého důvodu, nezohlednily a nezohledňují. Když si zadáme v...
06.12.2021 06:26

25. ročník slavnostního otevření Loštického betlému

25. ročník slavnostního otevření Loštického betlému  Ve středu 1. prosince 2021, se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konalo jubilejní 25. ročník slavnostního otevření Loštického betlému. Není bez zajímavosti, že samotný autor tohoto unikátního díla, umělecký řezbář a...
05.12.2021 10:55

Dopřeje nám český mocenský kartel celostátní referendum?

Michal Horáček se svého času podivoval nad tím, že tolik občanů při jeho setkáních v rámci volební kampaně před prezidentskou volbou požaduje zavedení institutů přímé demokracie. [1]  Čím to asi tak bude? Volby někdy bývají přirovnávány k trhu, kdy si občan vybírá mezi kandidáty tak, jako...
01.12.2021 06:19

NA VRCHOLU

Dívám se z okna na velkou budovu někdejšího výzkumného ústavu. Je to můj každodenní výhled, kdykoli si sednu k notebooku, který mám na stole. Ke hřebeni budovy se slétá větší hejno městských holubů a sotva na něm utvoří dlouhý řádek z živých teček, je vyrušeno menším hejnem dalších holubů a celé...
29.11.2021 06:22

ČEŠI NEMAJÍ SVŮJ SPISOVNÝ JAZYK ?

S určitou nadsázkou můžeme říct, že to tak skutečně je. Ať už vezmeme naše rané písemnictví, které vzniklo na Moravě, nebo už přímo spisovný jazyk, který je svým vznikem i charakterem více moravský, než český. Podívejme se na počátky našeho současného spisovného jazyka.Ten se v průběhu 16. století...
26.11.2021 07:01

My, co říkáme o sobě, že jsme Moravané, jsme automaticky separatisté?

Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku. Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, často nechybí ani označení moravský separatista (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalista, moravista a...
24.11.2021 07:43

Čechizacece v symbolech a názvech institucí

Od 90. let, kdy parlament opustili poslední skuteční političtí zastánci Moravy (HSD-SMS), dochází k systematickému plíživému vymazávání Moravy z veřejného prostoru. Projevuje se to i v symbolech institucí a spolků, včetně těch nejdůležitějších. FB Kamil...

  Legenda se vrací  Kirovec K 525

      Ruský materiál a německá

              technologie 

víc informací na tel...607 44 95 85 

 
 

Historické fotografie Moravy a Slezska

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

 

BAZAR

01.03.2024 21:35

francouzský jazyk

Nabízím online doucovani-lekci francouzskeho jazyka,50 a 90 min.V případě zájmu a pro vice info piste na rossana.r@seznam.cz
17.10.2023 11:30

Zlo k nám přišlo

Pan Koller to řekl za mě, ale mrknu se na úplně nejstarší střerdověké dějiny, východní vliv Byzance nebyl zdaleka tak agresivní ják západní Římská. Věrozvěsti přišli z východu, agresivní nadutí franští kněží ze západu. Vliv maďarů na Velkomoravskou říši je poněkud diskutabilní, spíše s ní...
12.01.2022 18:27

prodám předváděčkový Traktor ARBOS 5130 varianta GLOBAL

prodáme za velmi výhodnou cenu předváděčkový Traktor ARBOS 5130 varianta GLOBAL POZOR ....jedná se o velice spolehlivé a odolné stroje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! stav Mth ....248 stroj bude k dispozici příští týden Základní údaje • Maximální délka 4 299 mm • Maximální šířka 1 966 – 2 538 mm •...

Aktuality

27.08.2022 13:09

MIP 106 Panika v Bruselu i Praze – Rusko prolomilo plynovou blokádu Evropy!

V Bruselu i Praze vypukla mezi politiky panika. Hrozí, že ceny plynu a elektřiny rychle klesnou na loňskou úroveň, pokud lid zadupe nohama stejně jako v Bulharsku. Důvodem návratu cen k normálu je skutečnost, že včera Rusko prolomilo plynovou blokádu Evropy. Události v Bulharsku mají po pádu vlády...
21.01.2022 09:03

Dodávky zbraní z Kanady na Ukrajinu podpoří konflikt, varuje ruský vyslanec

Kanadské dodávky zbraní Ukrajině jen přiživí konflikt v zemi, řekl kanadské CTV ruský velvyslanec v Ottawě Oleg Stepanov. "Naše stanovisko je takové, že jakákoliv zásilka zbraní do země, která je stejně jako Ukrajina prakticky uprostřed občanské války, nevede k žádným mírovým iniciativám,"...
21.01.2022 09:01

V Indickém oceánu začala íránsko-rusko-čínská námořní cvičení

V severní části Indického oceánu začala v roce 2022 námořní cvičení Marine Security Belt, která zahrnují Írán, Rusko a Čínu, uvedla v pátek íránská agentura Mehr News Agency. "Podle plánu budou probíhat různé taktické manévry, včetně akcí na záchranu hořící lodi, osvobození unesené lodi a...

 

 

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode