EXISTUJE ZEMĚ MORAVA? EXISTUJE ZEMĚ ČECHY? A TÍM I HRANICE MEZI NIMI?

12.12.2021 12:45

Samozřejmě, že obě tyto země existují. Dokonce i naše ústava ve své preambuli o nich hovoří. A existují-li země, existují i jejich hranice. Byť se třeba v určité době ve správním členění státu, z nějakého - podle mého soudu - velmi podezřelého důvodu, nezohlednily a nezohledňují.
Když si zadáme v ´české´ wikipedii heslo česko-moravská hranice, hned v první větě se dočteme, že česko-moravská hranice je historickou (reliktní), v aktuální správní praxi neužívanou hranicí mezi historickými zeměmi Čechy a Morava.
Naše wikipedie je skutečně jen ´česká´. V tom špatném slova smyslu. Pročesky šovinistická a ve své podstatě protimoravská. O tom se moravští patrioti přesvědčili už mnohokrát a přesvědčujeme se o tom opakovaně.
Pokud tedy podle ústavy země Čechy a Morava existují, je přece nesmyslné o hranici mezi nimi psát, že je historická. Je přece tím pádem i současná! A stejně tak není potřeba psát, že se jedná o historické země. Samozřejmě jsou historické, ale zároveň i současné! A už vůbec nelze souhlasit s výrazem uvedeným v závorce, že hranice je reliktní !!! Vždyť slovo relikt znamená obecně pozůstatek, otisk, stopu již zmizelého, odstraněného, přemístěného. Z počátku textu snad lze jen souhlasit s tím, že v aktuální správní praxi je neužívanou hranicí. Proč není užívaná není tak těžké pochopit. Je to součást letité snahy mocenské pražské kliky o etnocidu Moravanů, snahy procházející všemi režimy už od vzniku Československa. A sahající svými kořeny až k českému národnímu obrození, které svou agresivitou zničilo současně probíhající umírněné národní obrození moravské.
Význam a samotná existence česko-moravské hranice jsou co nejvíce pražskou (českou) centristickou politickou mocí upozaďovány až k popírání, i když hranici tvoří sama příroda a obě země obývají od počátků naší státnosti jiná etnika – Češi v Čechách a Moravané na Moravě. Která, jak je u rozdílných etnik přirozené, také připutovala odjinud. Do Čech ze severu či severozápadu, na Moravu z jihu podle toku Dunaje a Moravy.
A tak můžeme dát zcela za pravdu wikipedii jen v charakteristice hranice: „Její průběh sleduje hlavní evropské rozvodí mezi úmořím Severního moře (povodí Labe) a úmořím Černého moře (povodí Moravy, resp. Dunaje) a má tak nápadný fyzickogeografický základ.“

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode