Žerotínův odkaz a proroctví

23.01.2023 10:36

Prostě nemožu nevzpomenout na Karla st. ze Žerotína, politika evropského formátu, osobně se znal s francouzským králem Jindřichem IV, králem prosazujícím náboženskou pluralitu, zavražděným fanatickým katolickým mnichem. Jindřich vydal „Edikt nantský“, který upravoval náboženské poměry a svobody ve Francii podobně jako „Rudolfův majestát“ v Čechách, pozor toliko v Čechách, Moravy se netýkal, ale zde byla paradoxně větší náboženská svoboda už před jeho vydáním.

Když 2.pražskou defenestrací vypuklo stavovské povstání, hledali vzbouřenci pomoc na Moravě, zpočátku marně, protože Moravský zemský sněm odmítl list českých stavů z 25. května 1618 vyzývající Moravu, aby se připojila k povstání. Karel st. prohlásil:

Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní.

 

Jak to dopadlo známe, o Bílé hoře víme, Moravané se až na Šlikův pluk bitvy nezúčastnili. Ten pluk tam rozhodně nepadl do posledního muže a nepadl tam ani jeho velitel. A moravskou zemskou pokladnici ukradl Valdštejn a odnesl císaři.

Účastníci povstání z Čech se popravovali na Staroměstském náměstí, Moravané popravováni nebyli, konfiskace, převracení na pravou katolickou víru, vyhnávání ze země už bylo v podstatě stejné, jen na Moravě později.

Ale řekněte nepřijde Vám to aktuální i pro dnešek??? 

Když si k tomu přidáte proroctví Baby Vangy, že nad Prahou se má rybařit? Ono i s alternativou, že se svět podělá v Pražské kotlině a my budeme tím pádem na tahu, je třeba počítat. Co myslíte, že by „FREE MORAVIA“??????

 

Mor. Dis


 

 

 

 

 

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode