ZAMYŠLENÍ KE STÁTNÍMU SVÁTKU …. Kdo tady teda zvítězi?

22.11.2023 19:34

Když je ten státní svátek, tak si jako správní a hrdí Moravané dáváme skvělé moravské zemské víno. Muškát moravský krásně voní a také chutná.

Celé den dnes poslócháme z televizní obrazovky a slyšíme z rádia, jak tehdy 17. listopadu roku 1989 zvítězila demokracie a spravedlnost. 

Je to však pravda? 

Řekl bych, že to tak jednoduché není. 

Jak může fungovat opravdová demokratická společnost, když ji vytváří prospěcháři s komunistickou minulostí. Tomu také odpovídá přístup politických elit k decentralizaci, státní správě, obecní a regionální zemské samosprávě. Komunistické myšlení politiků téměř celého spektra parlamentních politických stran způsobilo, že ani po 34 letech údajné demokracie a právního státu nebyla obnovena zemská samospráva Moravy, Slezska a Čech. 

Místo zemí s více než tisíciletou tradicí nám byly v roce 2000 opět politiky z nadutého pražského byrokratického centra narýsované kraje, které se nápadně podobají těm bolševickým, které od 1.1. 1949 uvedl v život nechvalně proslulý soudruh Klement Gottwald a jeho kolegové z UV KSČ. 

Komunisté tehdy zavedli 13 hloupých a nesvéprávných krajů. 

Demokratičtí poslanci parlamentních politických stran tento krajský nesmysl ještě "zdokonalili", když ustavili dokonce 14 naprosto hloupých minikrajů. 

Věrni komunistickým praktikám ani nerespektovali tisíciletou moravsko-českou zemskou hranici

Úkol zněl přece jasně

Morava musí být vymazána a zapomenuta.

 K tomuto konečnému řešení významným způsobem přispívá školství a nejen pražská média

A tak si z učebnic našich dětí můžeme přečíst, že Jan Amos Komenský Moravus byl Čech stejně jako Leoš Janaček či Alfons Mucha. 

Stále se nejen dětem lže. 

Československý stát vznikl na lži a podvodu a dnešní stát, který se v současné době jmenuje Česká republika, na tyto praktiky navazuje! 

Vždyť přece není normální, aby v republice, která ve své ústavě jasně definuje nejen Čechy, ale také Moravu a Slezsko, bylo vše jen české! Tak jak je to u nás s tou demokracií?! 

Kdo tady zvítězil? Pravda nebo špinavá lež? Je vlastně co oslavovat?! 

S.S.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode