Zahájení 8. ročníku vlajkové iniciativy MNO

20.02.2017 18:00

  Náš spolek vyhlašuje 8. ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Dne 5. července 2017 si připomeneme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Me­toděje. Při této příležitosti bychom chtěli rovněž upozornit na důležité výročí 555 let od vydání erbovního privilegia pro Moravu (1462—2017), bez něhož by nebyla mo­ravská vlajka myslitelná. Součástí oslav bude tedy vyvěšení vlajky Moravy na radni­cích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s vý­zvou, aby vyvěsili moravskou vlajku. Obsahuje základní fakta o moravských symbolech, které v sou­časných encyklopediích nenajdete. Přiložen je také nový přehled významných morav­ských dnů a svátků, sestavený na základě podnětů představitelů samospráv.

     Za účelem poznávání Moravy je tradičně připojena i výzva k doprovodné akci dne 5. července 2017 — zpřístupnění místních památek, zdarma nebo se slevou. Hlavní koordinátorkou vlajkové iniciativy je Lenka Hola­ňová, 1. místopřed­sedkyně Moravské národní obce. Regionálními zmocněnci jsou: Stanislav Blažek, Pavel Opletal, Eliška Plačková st., Eliška Plačková ml., Ing. Hynek Rusňák, Antonín Ševčík a Jaroslav Vyhnálek. Aktuální informace o obcích, které vyvěsí moravskou vlajku (včetně seznamu památek) je možné sledovat na hlavní stránce Vyvěsíme a na facebooku Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka. Chcete se zapojit do vlajkové iniciativy a dalších přidružených akcí MNO? Volejte nebo pište naší koordinátorce.

Lenka Holaňová
1. místopředsedkyně Moravské národní obce

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode