ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

02.09.2021 06:54

V tomto školním roce by mělo 55 ostravských základních škol zřizovaných městem navštěvovat více než 21 633 dětí, u zápisu do prvních tříd jich letos bylo 2 836. V minulém roce byl celkový počet žáků 22 800 a prvňáčků bylo o něco méně než letos – 2 545. Do mateřských škol bude chodit 8 040 dětí. A také v letošním roce bude město Ostrava nadále podporovat děti, žáky a studenty ve vyhlašovaných dotačních titulech.

Odbor školství a sportu reagoval na aktuální potřeby škol a školských zařízení a aktualizoval Program na podporu rozvoje kvality školství. Je zaměřen zejména na finanční podporu vzdělanosti děti a žáků na území statutárního města Ostravy včetně podpory doučování žáků a dalších vzdělávacích aktivit s cílem zvýšit kvalitu školství. Žadatelem mohou být mateřské, základní a střední školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území SMO. Peněžní prostředky jsou určeny k financování celoročních i jednorázových vzdělávacích aktivit, významným akcím celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro děti mateřských, základních a středních škol, vzdělávacích aktivit zaměřených na doučování žáků základních škol, podporu řemesel v mateřských a základních školách a vzdělávací aktivity knihoven realizované základními školami a příspěvkovými organizacemi města. Předpokládaný objem peněžních prostředků na rok 2022 je 6,120 milionů korun. 

Zdroj:https://www.ostrava.cz/

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode