Vraťme Olomouci historický orloj. Diskuze o obnově opět ožívá, co říkáte vy?

15.02.2016 13:54

Olomouc – Před olomouckým orlojem z dob radostného budování socialismu stávají zejména o víkendech v poledne skupiny turistů. Nechtějí si nechat ujít střídající se figury dělníka, volejbalistky, řezníka, chemika, kopáče, úředníka nebo mlékařky.

Někteří Olomoučané by ale návštěvníkům města a ostatně i sami sobě raději dopřáli pohled na hodinový stroj odpovídající historickému náměstí.

Opakované úvahy o obnovení orloje na radnici aktuálně připomínáinternetová petice.

V petici se podepsaní obracejí na vedení města s výzvou, aby začalo jednat o obnově původní podoby orloje.

Fotografii zobrazující barokní provedení doprovází čtyři stovky jmen.

V roce 1885 vznikl spolek pro obnovu orloje. Vůdčí osobností byl  tehdejší olomoucký starosta  Josef von Engel. V letech 1895-1898 proběhla generální rekonstrukce  s instalací nového stroje a nového číselníku pojatého jako heliocentrické planetárium.

Odhalení zrekonstruovaného a zgruntu obnoveného orloje v roce 1898. Tato podoba na radnici vydržela až do socialistické proměny v letech 1947-55. Jen císařovna byla za první republiky nahrazena alegorií Moravy. Foto: Archiv VMO

Svolinského dílo přesunout na sídliště

Snahy o nahrazení stylu socialistického realismu se ovšem objevovaly už před dvaceti lety. Vlastně trvají dodnes.

„Iniciativa za obnovu olomouckého orloje vznikla hned po revoluci, to znamená v roce 1990. Dokonce byla vytvořena Asociace pro rekonstrukci olomouckého orloje. Existuje stále, ale nefunguje. Protože z řad úřadů a institucí nebyl zájem," sdělil olomoucký historik Miloslav Čermák, který se v otázce větší historické věrnosti orloje angažoval.

S kolegy například navrhovali, aby se stávající památka uvedená do provozu v roce 1955 přesunula na některé ze sídlišť, kde by více odpovídala době svého vzniku.

„Na jeho místo by pak byla vypsána soutěž, jak by měl vypadat orloj, který by korespondoval s historickým náměstím. Na současné podobě nám především vadí, že neladí s renesanční a barokní architekturou Horního náměstí. Je to naprosto cizí prvek," přirovnal přítomnost orloje naproti Herkulově kašně k někdejšímu Prioru v sousedství mořického kostela.

Figurky na olomouckém orloji

Místo svatých dělníci, rolníci i sportovci. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Atrakce, která se tam nehodí

K možné podobě se ale vyjadřovat nechce, protože odpověď by měla přinést právě soutěž.

„Je to poměrně složitá a otevřená otázka. Chtěli jsme, aby se k našemu návrhu na návrat k hezkému baroknímu orloji vyjádřili odborníci z celého světa," dodal Miloslav Čermák.

„Současný orloj je sice celosvětová atrakce, to je pravda, ale prostě se tam nehodí," shrnul.

Pokud by vznikla širší debata o novém orloji, je asociace připravena pomoci. Nicméně zatím k tomu situace nesměřuje.

„Četl jsem o velké rekonstrukci olomoucké radnice, ale marně jsem tam hledal zmínku o tom, že by se třeba uvažovalo o obnově orloje," podotkl historik.

V plánu je oprava střechy radnice, rozšíření infocentra nebo rekonstrukce schodů na věž.

Ke které podobě se vrátit?

„Když odhlédnu od finančního hlediska a budu mluvit za sebe, tak vnímám, že historie má různé vývojové etapy a stávající podoba orloje je jejich výsledkem. Původní orloj byl poničen v souvislosti s boji ve druhé světové válce. Osobně se domnívám, že je velmi subjektivní a specifické hledat, ke které jeho podobě bychom se měli vracet," řekl investiční a majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček (ČSSD).

„Myslím proto, že orloj by měl být zachován v takové podobě, v jaké je," dodal.

I kdyby město nechalo orloj přepracovat, podle Filipa Žáčka by se mohla stejně silně proti takovému přístupu ozvat jiná skupina.

„Historický orloj byl zajímavý a cenný, ale bohužel bylo nutné jej vzhledem k dějinnému vývoji nahradit novým. Nejsem zastáncem toho hledat v dějinné historii ideální momenty, k těm se vracet a přizpůsobovat jim to, co dnes má nějakou podobu," doplnil náměstek.

Současnému olomouckého orloji vtiskl jeho nezaměnitelnou tvář malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a rodák ze Svatého Kopečku Karel Svolinský, od jeho narození uplynulo 14. ledna 120 let. Zemřel 16. září 1986.

Historie olomouckého orloje
- Pochází pravděpodobně z 15. století, podle tradice z doby husitských válek, nejsou ale záznamy. První dochovaná zmínka o olomouckém orloji je z roku 1519

- Prvotní orloj byl přestavěn ke konci 16. století dílem věhlasného učence, astronoma, matematika Pavla Fabricia a hodináře Hanse Pohla. Byl malířsky i plasticky vyzdoben, s pohyblivými figurami a hudebním doprovodem. Unikátní renesanční dílo vysoké technické i umělecké kvality Olomouc proslavilo daleko za hranicemi země. 

- V průběhu dalších let byl orloj několikrát vylepšován a opravován, objevovaly se další figury a motivy. Větší proměnou prošel po skončení třicetileté války (1662), poslední velkou úpravou s původním renesančním strojem pak v letech 1746 –1747, kdy se na jeho umělecky hodnotné výzdobě podílel i významný barokní malíř Jan Kryštof Handke.

- Barokní orloj v průběhu 19. století ale ztrácel na svém lesku a chátral, mnoho let dokonce vůbec nefungoval, stroj orloje stál.

- V roce 1885 vznikl spolek, který si vytkl za cíl orloj obnovit. Vůdčí osobností těchto snah byl tehdejší olomoucký starosta Josef von Engel. V letech 1895-1898 bylo přistoupeno ke generální rekonstrukci. Výzdoba byla pojata v romantickém historizujícím duchu a zásadní změnou byla i instalace nového stroje a nového astronomického číselníku pojatého jako heliocentrické planetárium. Dne 22. května 1898 se Olomoučané dočkali odhalení nového orloje, který do té doby nefungoval již víc než 70 let.

- Orloj byl poškozen na konci II. světové války, škody však nebyly nijak zásadní a část byla záhy opravena. Navzdory tomu ještě před komunistickým převratem v roce 1946 bylo brněnskýmipamátkáři doporučeno přebudování orloje „dílem zcela novým v duchu současné doby". Zakázku na nové výtvarné a ideové řešení město o rok později po nezdařené soutěži přidělilo rodákovi z nedalekého Svatého Kopečka, profesoru pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Karlu Svolinskému. Na figurální výzdobě se podílela jeho žena Marie.

- Po zdrženích a průtazích při tvorbě díla byl při oslavách 10. výročí osvobození dne 9. května 1955 pracujícímu lidu konečně představen orloj v nové socialisticko-realistické podobě, která mu zůstala dodnes. Radostný vesmír dělníků, rolníků a pracující inteligence nicméně na olomoucké radnici stále pohání důmyslný původní stroj z konce 19. století.   

(kof)

Převzato z: olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vratme-olomouci-historicky-orloj-diskuze-o-obnove-oziva-co-rikate-vy-20160215.html
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vratme-olomouci-historicky-orloj-diskuze-o-obnove-oziva-co-rikate-vy-20160215.html

Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vratme-olomouci-historicky-orloj-diskuze-o-obnove-oziva-co-rikate-vy-20160215.html

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode