Volby jako referendum o Unii?

16.03.2024 17:21

Volby jako referendum o Unii? Cíl koalice »PRO vystoupení z EU«

 

Požadavek vystoupení z Evropské unie rezonoval nejhlasitěji a v mnoha pádech na tiskové konferenci, zahajující předvolební kampaň koalice »PRO vystoupení z EU«. Koalici tvoří politická strana Moravané a Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska.

Předseda Moravanů Ctirad Musil uvedl tiskovou konferenci v Olomouci a vysvětlil, proč je jediným bodem volebního programu koalice Moravanů a Republikánů požadavek vystoupení z Evropské unie. »Evropská unie byla před vstupem České republiky pro mnoho občanů nadějí na život bez hranic, svobodu projevu, podnikání, cestování, a současně nadějí na udržení kulturních tradic, rozvoje regionů, a také zněly sliby, že půjde o Evropu národů a regionů, což dávalo naději zejména nám – Moravanům a Slezanům. Tyto naděje nebyly naplněny, a kromě ještě hlubšího zadupání národního a kulturního bohatství Evropy do importované americké komerční pseudokultury došlo dokonce na restrikce základních práv a svobod. Postupně jsme přišli o právo svobodného projevu, práva se stále více měří finanční movitostí osob, a jako lidé jsme byli oficiální eurounijní legislativou degradováni na lidské zdroje, což připomíná temná období evropských dějin, kde se lidem místo jména přidělovala číselná označení,« řekl Musil.

Představitelé koalice »PRO vystoupení z EU« uvedli, že zjednodušením volebního programu na požadavek opuštění EU proměnili tyto volby na referendum o vystoupení z EU. »Volič má možnost hlasovat pro setrvání EU za různých podmínek volbou jedné z mnoha proeurounijních stran. Volbou koalice ‚PRO vystoupení z EU‘ dává volič hlas vystoupení z EU. Všechny ostatní argumenty a součásti předvolební kampaně koalice ‚PRO vystoupení z EU‘ jsou jen vysvětlením, proč EU opustit, jak to udělat, a čím ji nahradit.«

Za Republikány vystoupil jejich předseda Pavel Mužný. Ten popsal právě proces vystoupení z EU, jak se dá uskutečnit, jak se vyhnout pomstychtivým snahám zbytku EU, a čím nahradit naše svazky v EU. Uvedl, že Evropská unie rozhodně není jediným hospodářským seskupením, které je pro nás vhodné. Jako možnou alternativu označil volnější a svobodnější uskupení států BRICS. 

Místopředseda strany Moravané Pavel Dohnal popsal proces vystoupení z EU prostřednictvím aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy. Volbou koalice »PRO vystoupení z EU« je možné zvolit evropské poslance, kteří by tento způsob vystoupení z EU mohli nastartovat. K seznámení občanů s tímto postupem slouží i petice PRO vystoupení z EU, která je součástí koaliční předvolební kampaně.

Další kandidát ve volbách do Evropského parlamentu plk. Marek Obrtel vysvětlil, že Evropská unie rozhodně neslouží k zajištění naší bezpečnosti a že pocit kolektivního bezpečí v EU je skutečně jen subjektivní pocit a mýtus. »Evropská unie slibovala kolektivní bezpečnost a zahraniční politiku, ale i v tomto selhala. V Evropě si bývalé koloniální mocnosti dále provozují svou zahraniční výbojnou politiku. Francie, které Rusko omezilo její vliv na Afriku, se chce nyní mstít, a neváhá k tomu použít i protiruskou fanatizaci obyvatel východní Evropy. Jako evropská mocnost má na to Francie prostředků dost. My, občané České republiky máme být jen kanonenfutr ve vyřizování účtů mezi Ruskem a západními mocnostmi. Budoucnost bezpečí střední Evropy je například v takových seskupeních, jako je CEDC,« dodal Obrtel.  Středoevropská obranná spolupráce (Central European Defence Cooperation, CEDC) by sdružovala Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko.

Čtyřka na kandidátce, zemědělec a spisovatel Jiří Novotný, zmínil politiku Green Dealu jako naprosto destruktivní k našemu zemědělství. Uvedl, že snížení zemědělské produkce v Evropě povede k importu potravin ze zahraničí, kde se na ekologická opatření nehraje a jen samotný transport má podstatně větší škodlivý dopad na životní prostředí, než domácí zemědělství a samozásobení v regionech. Nastavení zemědělské politiky v EU považuje za hluboce diskriminační vůči našim zemědělcům.

(pk)

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode