VOLALI NA NĚHO - "STALINE !"

07.01.2018 21:56

 Surkis z UEFA, účelově pozvaný českou stranou, vyhrožoval moravským fotbalistům normalizační komisí.

Byla to hanba, moravští delegáti ho vypískali a řvali na něj STALINE !

 

A co tak české straně vadí ?

"Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů z Čech a nadpoloviční většina delegátů z Moravy. Příslušná rozhodnutí jsou přijata, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů z Moravy."

Tedy vadí jí to, že v případě fotbalu nemůže být Morava jednoduše převálcována početnější majoritou Čech, jak jsou tomu zvyklí ve všem ostatním v ČR ! 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode