UŽ SE ZASE NA VELEHRADĚ A O VELEHRADĚ LŽE !

06.07.2018 08:26

  Jak také jinak, že ? Zase se mluví o jakýchsi "českých zemích". Žádný takový útvar nikdy neexistoval /viz Masaryk/. Ale podle těch likvidátorů Moravy NEJEN, ŽE BYL, ALE "PRÝ" BYL UŽ V 9. STOLETÍ !

Copak jsme na Moravě tak zmanipulovaní, že spolkneme i takové nesmysly? Před chvilkou zase na ČRo + jakýsi odborník z Olomouce, snad dokonce z Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty se tak nemastně a opatrnicky vyjadřoval k hloupým řečem komentátora o jakýchsi českých zemích v 9. století a pokračovalo to ve vysílání dalším šíleným nesmyslem komentátora, který obdivoval - JAK "PRÝ" BYLI TI "STAŘÍ ČEŠI" NA MORAVĚ V TEHDEJŠÍ DOBĚ MOUDŘÍ !

Lhát dokonce až 1155 roků dozadu, to dokáží jen čeští šovinisté a potom ještě "naše (?)" katolická církev vedená českou(!) konferencí. Jako bychom neměli vlastní moravskou církevní provincii. Ta ovšem zřejmě nedokáže stát na moravské pozici, na straně práva a spravedlnosti, tak jak nám to ukázali právě sv. Cyril a Metoděj.

Když o sobě řekne veřejně Moravan, že je Moravan, dívají se na to mnozí Češi z Čech a hlavně Pražáci, jako na něco skoro protistátního. Ale mnohem horší je, že se podařilo lidi i na Moravě tak zpracovat, že se za své moravské kořeny někteří téměř stydí - a ani nevědí, že Morava byla po všech stránkách v minulosti tak významnou evropskou zemí, že se v žádném případě stydět nemusejí a naopak by se svým původem měli chlubit! Ubozí jsme až nyní, od kdy nám Češi po komunistickém puči Moravu zrušili a odkdy začala hospodářsky ještě více upadat, než tomu bylo po roce 1918, kdy Československo s likvidací práv Moravy započalo.

Když zločinci někoho přepadnou a nechtějí ho zabít, dají mu do pusy roubík. Aby nemohl volat o pomoc a oni měli volnou ruku.

To stejné se stalo s Moravou po komunistickém puči v roce 1948! Protože už Morava neexistuje, nemá žádné zastoupení, žádné oficiální instituce, nemůže se nikde dovolat! Jakoby neměla ústa, kterými by mohla mluvit. Vytrhli nám z ruky více než tisíc let vlastní správy! Jakoby Moravě krutým způsobem vyrvali z úst jazyk.

Té Moravě, kterou na popud moravského krále Rostislava přišli posílit v její samostatnosti a svobodě jeden z největších učenců své doby, Konstantin Filozof, se svým bratrem s právnickým vzděláním a zkušenostmi diplomata, Metodějem.
Král Rostislav se za svobodu a samostatnost moravského státu a národa obětoval tak, jako se Ježíš Kristus obětoval za spasení bližních. Byl utýrán neméně krutě !

A farizejové na posvátné půdě Velehradu - KNĚŽÍ (!) si na moravské národní pouti na Velehradě dovolí zapírat Moravu. Nikoli jako Petr zapřel Krista - třikrát. Ale stále, po celou dobu mše a rok za rokem ! A právě při svátku patronů Moravy, sv. Cyrila a Metoděje, kteří pro svobodu a samostatnost Moravy toho tolik udělali a obětovali. Rok za rokem svou opakovanou falešnou lží, kterou se snaží zalíbit mocným, zapírají pravdu, zapírají Moravu, pošlapávají čistou památku sv. Rostislava a sv. Cyrila a Metoděje !

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode