Unikátní řešení monitoringu čistíren odpadních vod holešovské firmy získalo prestižní ocenění z Chile

26.09.2021 09:20

Velvyslanec Chilské republiky J. E. Patricio Utreras předal během své návštěvy Zlínského kraje Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV. Firma se tak stala jedinou v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním za inovace a objevy se světovým dopadem. Cena byla udělena
u příležitosti 500. výročí prvního obepluti zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernao de Magalhãesem.

Ocenění Strait of Magellan Award za inovační projekt ENCELADUS, který je zaměřen na čištění odpadních vod a zadržování vody v krajině, převzal v úterý 7. 9.2021 na zámku v Holešově jednatel firmy Jaromír Tomšů.Událost byla slavnostním zakončením třídenní oficiální návštěvy
chilského velvyslance ve Zlínském kraji, který se v pondělí setkal se zlínským hejtmanem Radimem Holišem, s náměstkem hejtmana Radkem Doleželem a předsedou Poslanecké sněmovny PČR Radkem Vondráčkem. Velvyslance doprovodila manželka Brenda Iriarte, první tajemník velvyslanectví Carlos Gajardo a jeho manželka NatalliaBykhautsava.
Na holešovském zámku se delegace setkala s dalšími významnými osobnostmi České republiky; předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem, velvyslancem ČR v Chile a Bolívii J. E. Josefem Hlobilem,zástupkyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou, náměstkem ministra průmyslu a obchodu Petrem Očkem, náměstkem ministra životního prostředí Vladimírem Manou, poslanci a senátory PČR.Nadace Fundación Imagen de Chile vybrala projekt ENCELADUS

jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha500letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současnýchinovátorů z celého světa. Nadace označila systém ENCELADUS a jehopotenciální pozitivní globální dopad jako ukázku stejné průzkumné
a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.
 

Projekt ENCELADUS a jeho pozitivní ekologický i ekonomický globální dopad je vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativnípřístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechnase ale setkala v myšlence, že není nic cennějšího než voda, kterou simusíme chránit, a proto je takové projekty třeba podporovat. Získáni ceny Strait of Magellan Award pomůže projektu nejen s jeho rozšířením na domácím trhu, ale také na mezinárodní úrovni.

Co je systém ENCELADUS?
ENCELADUS je telemetrický systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních   vod, prováděnídálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další souvisejícíprocesy. Tento unikátní systém řeší otázku čištění komunální odpadnívody v oblastech s roztroušenou zástavbou, které nejsou vhodné propoužití konvenčních kanalizačních systémů s centrální ČOV. Odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich přečištění dále využívány jako vody užitkové nebo vraceny zpět do přírody formou závlah či zasakování. Soustavy ČOV jsou monitorovány 24/7 a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Systém okamžitě upozorňuje na nestandardní stavy jednotlivých ČOV a umožňuje na ně ihned reagovat.

Systémová telemetrie se skládá z řídicí jednotky, která sleduje provozní stavy ČOV prostřednictvím snímání hodnot z instalovaných čidel. K nejčastěji instalovaným patří senzor signalizující otevření ČOV a senzor tlaku vzduchu, který předává informace o řádnémchodu dmychadla. Kalová sonda umožňuje automatické měření výšky a stavu kalu v aktivační nádrži ČOV. Nasazení tohoto čidla zcelanahrazuje ruční odebírání a vyhodnocování vzorků biologického kaluv ČOV, takže není nutné provádět standardní sedimentační zkoušku.Vývojové práce na systému ENCELADUS byly zahájeny již v roce2008. Za uplynulých 13 let prošel intenzivním vývojem a provoznímtestováním. V České republice bylo do poloviny roku 2021 instalováno, v rámci obecních soustav, již 584 domovních ČOV s telemetriíENCELADUS. V příštím roce je připravováno dalších 656 instalací.V současné době společnost SATTURN HOLEŠOV udávácelorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a v odloučených místních částech, kde je neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.Firma za projekt získala řadu ocenění, jako jsou celostátní soutěže„Vizionář 2019“, „Inovace roku 2019“, „Egovernment The Best 2020“či „Mezinárodní cena inovací“, které oceňují jeho technologickýspolečenský a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.Proč nejsou soustavy DČOV v ČR rozšířenější?K plošnému prosazení projektu ENCELADUS a myšlenky ekonomicky efektivního hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině přispěly teprve klimatické podmínky minulých let, kdy byla vláda nucena řešit boj s extrémním suchem. Do té doby bylo toto řešení systémově nepřijatelné pro resorty životního prostředí i zemědělství.  Překážkou v širším uplatnění projektu na trhu byly předsudky některých úředníků, kteří vydávali rozhodnutí k povolení, resp. zamítnutístavby. Starostové obcí, kteří chtěli projekt realizovat, se tak dostávali do patové situace. Na straně jedné měli přidělenou dotaci od Státního fondu životního prostředí včetně stanoveného termínu k realizaciprojektu, a na straně druhé zamítavé stanovisko povolovacích orgánů.Domovní ČOV přitom představují snížení veřejných investičních nákladů často až o 65 % proti klasickým centrálním kanalizačnímsystémům při srovnatelných provozních nákladech. Obce, které se dnes rozhodují pro tento způsob odkanalizování, mají možnost ověření funkčnosti a uživatelského komfortu jednotlivých technických řešení na již realizovaných projektech. Je pak už na samotných představitelích obcí, zda se rozhodnou pro dnešní zakonzervovaný technologický standard, nebo využijí moderní technologie s možností budoucího zvyšování automatizace provozu a uživatelského komfortu bez nutnosti výměny zastaralé čistírny.


Ing. Jaromír Tomšů
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode