TATO LEŽ NEMÁ KRÁTKÉ NOHY - ŠKODÍ I PO STU LETECH !

31.12.2017 19:21

 Moravané často poukazují na to, že Morava v Rakousku-Uhersku měla svá nezadatelná práva, o které ji připravilo mocenské pražské (české) centrum. Poukazují na tu absurdnost, že nikoli Rakousko-Uhersko (na které se od roku 1918 snášely vlny kritiky především z Prahy, centra moci v Československu a nyní v České republice), ale naši téměř nejbližší, česká majorita, nás Moravany a Moravu, připravila o práva.

Moravané často poukazují na to, že mnohá oficiálně předkládaná kritika Rakouska-Uherska je neopodstatněná. Často přímo lež.

Dokonce i téměř po stu letech od vzniku Československa byla jedna z těchto lží předkládána v pořadu ČRo dvojky, Rozhlasová hra pro celou rodinu, určeném především dětem. A to 23.12.2017. Začátek této lži o českém Národním divadle si můžete poslechnout od času 35:13 v následujícím audiu. Tato audia jsou však přístupná k poslechu jen týden. Poté již nikoli. I proto jsem Vám větší část opsala. Jde o první otevírání Národního divadla v Praze v roce 1881, tedy ještě před jeho požárem. Dle předkládané hry mluví dva muži z davu, který se při této významné události před divadlem shromáždil.

První: "Sláva českému národu"
Druhý: "Ať žije princ Rudolf a jeho choť!"
První: "Co jste to řekl?"
Druhý: "Ať žije následník habsburského trůnu!"
První: "Pane, to jste Čech?"
Druhý: "Jistě!"
První: "Tohle je naše divadlo! A to, že ho otevírá to habsburské princátko, to je ostuda!"
Druhý: "Nebýt přízně trůnu, nikdy bychom se ke svatostánku nedobrali!"
První: "Cože? Krejcárek po krejcárku jsme sbírali my, Češi. Habsburkové nepřispěli!"
Druhý: "Ale dovolili nám to. Jejich osvícenost nám vše umožnila!"
První: "To jste vlastenec? Jak vůbec můžete něco takového říct!"

Pravdu neměl ani jeden. Právě Rakousko-Uhersko poskytlo na stavbu českého Národního divadla největší sumu. Částka, která se vybrala mezi českým lidem by nestačila ani zdaleka. I když přispěli někteří jednotliví mecenáši i většími částkami.

Nejen, že podobné nesmysly, šířené u nás i po stu letech, kazí dodnes naše vztahy s Rakouskem. Nepřátelský postoj, někdy až nenávist k bývalému Rakousku-Uhersku, vzniká často právě na základě těchto lží, ale i na základě tendenčně vykládaných dějin často samými nezodpovědnými historiky, z nichž někteří chtěli sloužit vždy té které současné moci pro vlastní prospěch a kariéru.

Tyto lži vytvářejí zcela zbytečně ještě dnes nesmiřitelné tábory, jak se to ukázalo například nedávno, kdy měl být vrácen přibližně na své původní místo v Praze mariánský sloup.

Tuto podivnou, uměle dlouhodobě vytvářenou náladu části společnosti, náladu, která je doma především v Čechách, zřejmě sdílel i Jindra Tichý, který v tomto duchu vystoupil ve Svobodném vysílači a napadl Moravany, že "chtějí návrat monarchie". Popletl tam páté přes deváté a přidal ještě pár dalších očividných lží, aby stoupence spravedlivého zemského zřízení a stoupence uznání moravského národa co nejvíc poškodil. Přispěl tak velkou měrou ke zbytečnému nedorozumění mezi Čechy a Moravany, mezi Čechami a Moravou. Jeho jednání nikomu nic dobrého nepřineslo ...!

 J.V.B.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode