SVOBODA SLOVA

07.04.2018 12:28

Pokud skutečně ještě máme svobodu slova, svobodu projevu, měli by mít lidé - občané, právo se zajímat o vše, mluvit i psát o čemkoli. Pravda sama nikomu neubližuje, naopak je nutné ji znát, v této věci nesmějí být žádná tabu. Pokud chceme mít skutečnou demokracii.

Mluvíme-li například o holokaustu.Toto slovo bylo pro mě donedávna neznámé a začalo se u nás používat až v posledních desetiletích, tedy v době značně vzdálené II. světové válce, o jejíž období jde, a to je samo o sobě podivné.

Popírání holokaustu, tedy vyvražďování Židů za II. světové války je prý trestné. Nevím jak na to pohlížet. Bylo a je i dnes tolik utrpení. Je některé větší než jiné? Má některé dostat nějaký zvláštní status? Mě osobně by nikdy nenapadlo tvrdit, že obrovské počty židovských obyvatel nebyly nelidsky zlikvidovány hitlerovskou hrůzovládou.

Ale nemyslím si, když se někdo chce dopočítat přesnějšího čísla židovských obětí, a jsou v tom opravdu velké zmatky, že by měl být za to trestně stíhaný.

A také si nemyslím, že by to měl být důvod, proč glorifikovat Źidy zpětně. Byli to také jen lidé a nikoli andělé. A protože jim středověká společnost vyhradila jen právo obchodovat, dosáhli v tom značných dovedností a mnohé to svádělo k jejich zneužívání.

 Proč to neuvést, pokud to byla pravda? 

Slyšela jsem od moravských Valachů, že mnohdy špatná pověst některého židovského obchodníka byla špatná právem.

 Vždyť o takových věcech psal i náš Jan Neruda, tak proč to skrývat. Pravda je sama o sobě neutrální. Zavrženíhodná je lež. Ta manipuluje. A lží je i to, když z pravdy vyzobeme jen co se nám hodí. Když necháme v klidu mluvit jen jednu stranu a druhé to neumožníme.

INKVIZICI JAKÉHOKOLI DRUHU NECHCEME !

V.B.J.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode