Setkali se u Jošta 18.3.

20.03.2017 09:23

 

Chtěl bych se zmínit o jedné akci v, která proběhla v sobotu 18.3. v moravské metropoli. Pravda účast nebyla tak vysoká jako na zápasech brněnské Komety, ale zde si myslím, že šlo o více. Akci uspořádené na Moravském náměstí iniciativou www.cestsvobodarespekt.cz přihlížel moravský markrabí a římský král Jošt Lucemburský. Ne nemyslím toho bronzového rytíře na „žirafě“ (Don Quijote de la Štatl (Don Quijote byl také asi jediný rytíř s kulatým štítem bez erbu)) ale barokní sochu v průčelí muzea. Přítomnost nejvyššího panovníka křesťanského světa zde bylo opravdu na místě, tématem bylo ustupování evropských zemí odvěkému nepříteli křesťanství a konkrétně oněch 10.000.000Kč z https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Toto-proslo-o-jediny-hlas-na-brnenskem-magistratu-Pripravy-na-prijimani-uprchliku-arabstina-na-uradech-neziskovky-v-akci-474801.

Při kritice nikde nefungujícího multikulturalismu mi přišla na mysl slova brněnské kapely FOLK TEAM „..když se smíchá káva s čajem, není to už k pití.., “ (proto denně hrajem poker o přežití).

Kromě československých vlajek či chcete-li vlajek ČR (autor tyto nedokáže rozlišit) a jedné moravské markraběcí korouhve tu byla početná skupina vlajek slovenských. V houfu slovenských účastníků jsme měli možnost osobně poznat Leilu, ono děvče v SR stíhané za vyrobené video, v němž pomočila a spálila Korán. Více na internetu a https://www.svobodny-vysilac.cz/?p=10139.

Jeden finský výtisk této knihy veřejností vnímané ani ne tak jako velmi špatný opis z Bible, ale spíše jako obdoba slavné knihy Adolfa Hitlera jako určité „satanovo evangelium“, nám do Brna přinesla, lidé si povětšinou vytrhli pár listů pro pozdější využití.

Potěšila mě i účast Mladých vlastenců (Mladí vlastenci - projev Vojtěcha Kuzníka Brno 18.3.2017 … https://www.youtube.com/watch?v=myHusxdqe68) a s ním zjištění, že není celá mladá generace prostá kritického myšlení a víry v 100x potvrzené pravdy mainstreemu.

Po cca hodinovém bloku projevů shromáždění vytvořili průvod a vydali se pomalým krokem na procházku centrem města. Při návratu se pak rozloučili reprodukovanou nahrávkou české a slovenské hudby, ale těsně před ně vložil moderátor tu našu moravskou „Jsem Moravan“ a k ní přidal pár slov o nesmyslnosti státního zřízení ožebračujícího tuto historickou zemi.

Ne nešlo tu o xenofobii, strach z neznámého, ani o nesmyslné reminiscence na 17.století a ještě starší. Problémy s vyznavači „Zjeveného v Mekce“ Evropa zažila již v závěru minulého století při rozbíjení Jugoslávie, i když tenkrát média přehrávala tu pohádku „O zlých Srbech“.

Dnes už „žíznivý velblud pije z Dunaje a Rýna“ jak Nostradamus předpověděl, ale moravské toky pro něj musí zůstat TABU. „Naše země, neše pravidla“ se neslo v brněnských ulicích a je na nás nedopustit, aby země jež dala světu cyrilsko-metodějské dílo, vzdělání a kulturu nebyla znesvěcována duchovním smogem, aby jí někdo vnucoval cizí středověká náboženská pravidla vzniklá někdy v 7. století. Svět Magny Moravie jejich kalify a imámy opravdu nepotřebuje.

 

Mor.Dis

 

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode