"SE" ZAPOMNĚLO ?

11.07.2021 11:02

Narodilo se mnoho moravských významných vědců, státníků, lékařů, umělců. Ale "jaksi" se zapomíná, že to byli Moravané, nebo že z Moravy pocházeli...

Morava, Moravané a moravanství samé, byli a jsou zatlačováni do pozadí úmyslně. Českou silnější majoritou. Od vzniku Československa, ve skutečnosti už předtím, si vznikající pražská mocenská klika plánovala vůdčí postavení ve státě, kde měl existovat jakýsi umělý "český", v určitém kratším období také "československý" národ. Tato mocenská politická česko-pražská klika uspěla i neuspěla. Nebo dá se říct, že uspěla částečně.

Moravané byli jediní, kteří v síti čechizace nakonec uvízli, k vlastní obrovské škodě, když se to u Slováků nakonec nepodařilo. Důvody byly historické. Už při vzedmutí nacionalismu v 19. století začali pražští /čeští/ obrozenci tlačit na Moravany, aby se přihlášením k češství připojili k záchraně společného spisovného slovanského jazyka. Hovorový jazyk se značně lišil, ale byl oběma etnikům srozumitelný.

V Praze, a v Čechách obecně, vznikl v 19. století radikální až šovinistický český nacionalismus, reagující zrcadlově na stejně radiální až šovinistický nacionalismus německý a svou radikální vehemencí převálcoval moravské národní obrození, které mělo mírnější, přátelštější rysy.

Tlak na potlačení moravanství neustává. Po Listopadu ještě zesílil. Kdo se o to zajímá, dobře zná tu škálu způsobů "jak" se to dělá. Připomenu jen jednu z mnoha. Českou wikipedii. Zatímco české osobnosti z období monarchie jsou označování jako Češi, Moravané, byť se během svých životů sami prohlašovali za Moravany, jsou označováni za Rakušany! Případně za Čechy. Jako například J.G. Mendel!

A opravit to nelze. Po provedené opravě je text neustále znovu vracen do svého nesprávného, historické pravdě odporujícího - protimoravského - znění.
                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode