Rosatom podepsal memorandum o porozumění s filipínským Ministerstvem energetiky

17.11.2017 22:47

  14. listopadu 2017 podepsalo Ministerstvo energetiky Filipín memorandum o porozumění s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom. Obě země budou spolupracovat při pokračování rozvoje filipínského mírového jaderného programu.

Pod memorandum se v Manile, hlavním městě Filipín, podepsal za ruskou stranu Nikolaj Spasskij, náměstek generálního ředitele Rosatomu pro mezinárodní vztahy, a za filipínskou stranu Alfonso Cusi, ministr energetiky. Obě země tak projevily zájem o spolupráci při vývoji jaderné infrastruktury Filipín, která podpoří další rozvoji mírového jaderného programu země.

Společně mají rovněž zkoumat možnosti pro vybudování jaderných elektráren na zemi nebo na moři, které by používaly malé jaderné reaktory. Dále bude posouzen technický stav filipínské jaderné elektrárny Bataan a zhodnocena možnost jejího uvedení do provozu.

„Dohodli jsme se na spolupráci v široké oblasti. Rosatom má jedinečné zkušenosti na poli výstavby jaderných elektráren a rozvoje jaderné infrastruktury v různých zemích světa. Jsme připraveni aktivně sdílet své zkušenosti také s partnery z Filipín,“ řekl Spasskij.

V rámci spolupráce bude ustaveno několik pracovních skupin, které se budou zabývat výměnou odborníků a technických informací, pořádáním seminářů a výcvikem pracovníků.

Nejde o první memorandum Rosatomu s Filipínami. V květnu 2017 bylo podepsáno memorandum o porozumění při spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie také s Ministerstvem pro vědu a technologie Filipín.

Plány na zavedení jaderné energetiky se na Filipínách objevily v 70. letech min. stol. v reakci na ropnou krizi. V plánu bylo postavit v jaderné elektrárně Bataan dva bloky, ale nakonec byl postaven jen jeden o výkonu 621 MW. Výstavbu realizovaly americké společnosti v letech 1976 až 1984. Z finančních a politických důvodů však tento blok nebyl nikdy spuštěn a je dodnes zakonzervován.

Obnovení zájmu o jadernou energetiku přišlo v roce 2007, kdy Ministerstvo energetiky Filipín rozjelo projekt na snížení závislosti na dovozu uhlí a ropných produktů pro výrobu energie. Podle národního akčního plánu by v zemi měly být do roku 2034 postaveny jaderné reaktory o celkovém výkonu 2400 MW. O rok později bylo na základě závěrů mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii zhodnoceno, že elektrárna Bataan může být po modernizaci bezpečnostních systémů a systémů kontroly a řízení uvedena do provozu a bezpečně provozována nejméně 30 let.


Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.
 

 Zuzana Sommerová

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode