Říjnové svátky

24.10.2017 09:37

Tak zase budeme slavit, pokud si letos tohoto svátku stihneme všimnout, protože vychází na sobotu. Je to vše tak trochu jako od chovanců věhlasného MUDr. Chocholouška. Najednu stranu se tu glorifikuje Masaryk a slaví se založení státu, jehož existenci duo Klaus-Mečiar odpískalo z hodiny na hodinu a, který mnozí nazývají „mrtvě narozeným dítětem“, by se zalíbili nové státní idee. Symptomem toho je i vlajka ČR, nechci říkat česká, protože by mohlo dojít k záměně se zemskou vlajkou Čech, tato vlajka je totiž identická s vlajkou Československa.

Je pravdou, že masarykovci pro svůj projekt vytvořili umělý československý národ, by nebyli v ČR Slováci národnostní menšinou, ale totéž platí v případě „Zbytkového státu Klausova“. Tento stát vnímám jako zbytkový po vytvoření národního státu Slováků, a pokud platí Masarykovo, že „státy se udržují ideemi, jemiž vznikli“, tak pro absenci idee bych zopakoval diagnozu z 1. odstavce určenou Čechy Československu. Myšlenka existence českého národa zahrnujícího nejen česky hovořící občany Čech ale stejně hovořící Moravany je pravda té Masarykovy starší, ale ne zas o tolik. Pochází z druhé poloviny, možná poslední čtvrtiny 19. století, kdy se Rakušané „přelakovávali“ na Němce z Rakouska, mimochodem lak již dávno oprýskal.

Většinou se vznik republiky prohlašuje za obnovení české státnosti, trapný omyl vycházející z premisy, že tato státnost byla po Bitvě na Bílé hoře zrušena, což vyvrátím doložením faktu, že v letech 1627 a 1628 vydal císař Čechám a Moravě nové ústavy a nadále se tituloval králem a markrabím.

Státnost Čech paradoxně zrušil konec monarchie, protože byl vyroben nový unitární stát se státností československou bez návaznosti na dosavadní země. Moravě nebylo dovoleno ani se vyjádřit, zemský sněm tedy parlament nezanikl samorozpuštěním ani rozpuštěním z moci panovníka ale z moci revoluční tedy samozvané. Jak bylo trefně postřehnuto v básni o Katalánském referendu, Katalánsko má se Španělskem manželskou smlouvu, podobně jako Skotsko s Anglií, dalo by se i říci Bavorsko s Německem. Ale Morava s Čechami manželské lože nesdílí, protože je neprovdanou vdovou po rakouském císaři.

Jen tak na závěr, což takhle vyvěsit moravskou vlajku a oslavit svátek svatého Rostislava? https://pravoslavi.org/viewtopic.php?f=28&t=293

 

Mor.Dis.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode