REPUBLIKA ČESKOMORAVSKÁ NEBO ČECHIE ?

25.04.2017 11:18

  Představte si, že by vláda v Londýně poslala do OSN oficiální dopis, ve kterém by žádala, aby ji posvětili, že se celá Velké Británii bude oficiálně jmenovat Anglie.

Že to není možné? Ale je !
Existuje metoda, kdy postupnými kroky nakonec lidé přijmou to, co na počátku pokládali za nesmysl, nepřirozenost, zvrácenost, nespravedlnost. Prostě za něco nepřijatelného.
Takovou metodou jsme se dostali k pohádkám pro malé děti, kde není princ a princezna, ale dva princové co se věrně milují, vezmou se a šťastně spolu žíjí až do smrti. Ne, že bych jim to nepřála. ALE SNAŽIT SE DOSTAT TAKOVÉ VĚCI DO PODVĚDOMÍ UŽ MALÝM DĚTEM JE ZVRÁCENOST !
Takovou metodou se dostala i Morava do postavení, v jakém je dnes a této podrazácké metodě odpovídá i současný název republiky a mnoho dalšího, co Moravě a jejím obyvatelům dlouhodobě škodí. Především jí škodí nesvéprávné postavení, nejhorší za její více než tisíciletou historii. Tedy úmyslné neobnovení demokratického zemského zřízení a ponechání komunistických centristických krajů.
Jen si promítněte kus historie - zhruba v polovině 19. století přicházejí stále častěji na Moravu obrozenci z Čech, především z Prahy a žádají, aby se Moravané také přihlásili k českému národu a pomohli tak Čechům (z Čech, na Moravě žili Moravané), zachránit společný slovanský jazyk. Tedy moravštinu a češtinu, pro které byla předtím vypracována společná spisovná forma a přeložena do ní Bible. Použilo se k tomu zčásti východomoravské nářečí a tak vznikla Bible Kralická - podle tiskárny v moravských Kralicích.
Moravští vzdělanci a známé a významné osobnosti Moravy se přijetí češství obávali. Měli s Čechy v minulosti nejednu nedobrou zkušenost a obávali se ztráty či umenšení moravských práv. Jak vidíme dnes, velmi oprávněně ! Jak se tehdy rozčilovali čeští (pražští) obrozenci si lze ještě dnes přečíst v novinách, které redigoval a kam především psal Karel Havlíček Borovský ! "Jak si jen Moravané mohou myslet, že bychom chtěli připravit Moravu o její práva !"
A dnes? Nejen, že Morava přišla o všechna práva ! S moravským národem se jedná jakoby vůbec neexistoval a tak ani žádná práva mít nemohl ! A Morava sama kromě zmínky v ústavě OFICIÁLNĚ UŽ VŮBEC NEEXISTUJE !!!
A JAK JE TO MOŽNÉ ?
PRÁVĚ JEN POMOCÍ TÉ HANEBNÉ METODY, KTERÁ DOKÁŽE MAZANÝMI POSTUPNÝMI KROKY UDĚLAT Z ČERNÉHO BÍLÉ A Z BÍLÉHO ČERNÉ !!! 

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode