PROJEKT MAP ORP OSTRAVA II PODPOŘIL POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

29.09.2021 06:41

Již od roku 2018 je město Ostrava nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Z rozpočtu projektu jsou mj. připravovány vzdělávací aktivity pro zřizovatele, ředitel, pedagogy i nepedagogické pracovníky škol z ORP Ostrava a školám jsou pořizovány například licence k užitečnému modernímu software, hrazeny zážitkové výukové programy nebo pořizovány učební pomůcky.PROJEKT MAP ORP OSTRAVA II PODPOŘIL POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
28/9 2021
Již od roku 2018 je město Ostrava nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Z rozpočtu projektu jsou mj. připravovány vzdělávací aktivity pro zřizovatele, ředitel, pedagogy i nepedagogické pracovníky škol z ORP Ostrava a školám jsou pořizovány například licence k užitečnému modernímu software, hrazeny zážitkové výukové programy nebo pořizovány učební pomůcky.

Projekt MAP ORP Ostrava II podpořil polytechnické vzdělávání na základních školách
Práce s interaktivním 3D výukovým softwarem Corinth. Foto: MMO

Nejvýznamnější událostí projektu v letošním roce, minimálně co do objemu vynaložených finančních prostředků, byla realizace veřejné zakázky na pořízení interaktivního 3D výukového software na podporu polytechnického vzdělávání od české společnosti Corinth. Za téměř 865 tisíc korun byly pro 31 základních škol z ORP Ostrava zakoupeny roční online licence na aplikaci Corinth 3D. Tento software podporující polytechnické vzdělávání nabízí na 1 500 odborně garantovaných 3D modelů v deseti knihovnách, mj. biologie člověka, zvířat, rostlin, chemie, fyzika, matematika, rozšířenou realitu a je možno jej využívat na interaktivních tabulích, v počítačích, tabletech a mobilních telefonech. Jedná se tedy o moderní pomůcku, která je velmi vhodná pro současnou pandemií ovlivněnou dobu. Žákům může pomoci s pochopením obtížněji zvládnutelného učiva, může je přimět k hlubšímu zájmu o některou z oblastí, které nabízí a pedagogům usnadní výklad.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová k tomu dodává: „Podporujeme naše školy v interaktivní výuce za použití moderních technologií, díky kterým jsou děti lépe připraveny na současný svět i pracovní realitu. Digitální pomůcky navíc dětem pomohou dohnat výuku, i když nemohou být přítomny ve škole. Těší mě, že díky realizaci místního akčního plánu bylo možné zakoupit tento moderní výukový software a přeji žákům i pedagogům, aby je jeho používání bavilo a otevřelo jim nové obzory“.

Pokud se školám využívání tohoto softwaru osvědčí, mohou o finanční prostředky na prodloužení licence požádat například prostřednictvím projektu podaného do Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který město každoročně vyhlašuje.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ze státního rozpočtu ČR .

Zdroj:ostrava.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode