PŘEDSTAVUJÍ MUSLIMOVÉ V EVROPĚ NEBEZPEČÍ ?

06.01.2018 17:23

 Podle provedených průzkumů si kolem 50 % muslimů, kteří jsou v současné době v Evropě myslí, že i v Evropě je jediným právem právo šaría. Zákony evropských zemí neuznávají, protože tak byli vychovávaní celý život než přišli do Evropy a mnozí tak byli vychovávaní i v Evropě.

Sociální systém v mnohých evropských zemích, štedrý k migrantům, kteří jsou z největší míry muslimského vyznání není brán ze strany těchto lidí jako něco, co jim dávají Evropané jako projev chápání jejich situace.

Tyto peníze jsou chápány jako džizja. Tedy poplatek, de facto jakési zavedené výpalné, které musejí platit "lidé knihy", pokud chtějí žít s muslimy - jako nadřazenými - v bezpečí.

Tento poplatek zavedl Mohamed prvotně vůči Židům.

Lidé knihy, tedy lidé jejichž víra vychází tak jako islám ze starého zákona, mají údajně všichni stejného boha. Alláh neznamená v překladu nic jiného než Bůh. Ovšem je třeba si říci, že si přece jen představují muslimové Boha jinak než Židé a křesťané a Alláh v Mohamedově podání přejal z menší části i prvky jiného boha, také uctívaného v jeho době.

Není projevem xenofobie, či jakéhokoli rasismu, si v plné vážnosti současné situace v plné šíři přiznat, že muslimové přemýšlejí jinak než my, někdy zcela jinak. A to, že se v Evropě dobře integrovali jednotlivci už zdaleka neznamená, že se dokáže integrovat třeba i menší skupina. A jsem přesvědčena, že větší či velká skupina muslimů se nedokáže integrovat do evropské společnosti zcela jistě ! Oni totiž z velké části nechtějí a těm, kteří by i chtěli, to ostatní ze skupiny už vytlučou z hlavy !

Nevadí mně islám jako takový, pokud tito lidé žijí pokojně ve svých zemích. Ale s právy platícími v evropských zemích je islám neslučitelný. Pokud to kdokoli zpochybňuje a staví vše na tom, že v Evropě je zaručeno právo vyznání - je to člověk, který je úmyslně slepý k tomu, že islám není jen náboženstvím, ale i nebezpečnou rozpínavou světovládnou ideologií, která navíc téměř nectí život jako hodnotu. A tito lidé jsou jsou pro Evropu a Evropany skutečně nebezpeční ! 

V.J.B.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode