Pražák zastáncem moravanství

21.02.2017 17:25

  Titulek tohoto článku bude mnohým z nás znít jako nějaké utopistické sci-fi. Ne, žádné sci-fi, Jen máme možnost si připomenout, že se, dne 21. února 1820, narodil v Uherském Hradišti jeden z významných moravských politiků a velký zastánce moravanství, JUDr. Alois Pražák.

Narodil se v rodině měšťana Augustina Pražáka. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, filozofii v Brně a studia ukončil na právnické fakultě v Olomouci. Roku 1848 si pak v Brně zavedl vlastní praxi. V tomto revolučním roce 1848 se stal Alois Pražák, stejně jako jeho otec, poslancem moravského zemského sněmu. Zde vystupoval jako velký zastánce moravanství a byl proti jednotícím českým snahám, jelikož nechtěl, aby byla pošlapávána starobylá práva Markrabství moravského.

Pražák se stal hlavním představitelem moravského zemského sněmu a pod jeho vedením uskutečňovala Morava vlastní národní politiku, nezávislou na politice staročeské, reprezentované Františkem Ladislavem Riegrem. V letech 1848–1849 zasedal i v ústavodárném sněmu celé habsburské říše, který se sešel v jeho milované Kroměříži. V roce 1861 se stal Alois Pražák znovu poslancem moravského zemského sněmu a říšské rady.

Významný byl rok 1868, kdy byl jedním ze spoluautorů tzv. Moravské deklarace, kde neopomněl zdůraznit kontinuitu Markrabství moravského, které nechtěl nechat rozplynout ani v Předlitavsku, ani ve státoprávním svazku zemí Koruny české. Poslanci moravského zemského sněmu se, pod Pražákovým vedením, vyjádřili proti spojení s Čechami. Nebyli hloupí, tušili správně skrytou hrozbu v takovém řešení. Dnes již víme (bohužel), jak moc oprávněné ty jejich obavy byly.

Alois Pražák se také, kromě svých politických aktivit, významně zasloužil o výstavbu Brna. Podílel se na budování Okružní třídy (dnes Husova) po zbourání městských hradeb. Jeho zásluhou dnes stojí v Brně Besední dům a Moravská galerie, sídlící právě v Pražákově paláci, Palác patřil až do jeho znárodnění rodině Pražáků. Pražák byl také iniciátorem stavby brněnské městské nemocnice U svaté Anny. Alois Pražák byl po dlouhou dobu také členem známého čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav.

Je čestným občanem Blanska, Brna, Pardubic a rodného Uherského Hradiště. Zemřel dne 30. ledna 1901 ve Vídni.

Aloise Pražáka dnes vnímáme jako vůbec nejvýznamnějšího moravského politika 19. století. Jeho konání v zájmu rodné země budiž nám všem velkým příkladem, budiž nám jeho moravanství potřebnou energií, abychom boj za tyto ideje a práva nikdy nevzdávali.

Budiž Alois Pražák vzorem všem moravským politikům, aby opravdu byli moravskými a v zájmu Moravy i konali. Aby slepě nevěřili našeptávačům z pražských centrál a nevzdávali hold cizím modlám, aby za mrzký peníz nezapřeli svůj původ, svoji zemi.

Jaroslav Stohl, Kuřim, signatář Deklarace moravského národa

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode