POŽADUJEME RESPEKT K VÝZNAMNÝM MORAVSKÝM OSOBNOSTEM

21.11.2023 19:53

Respekt k našim významným historickým moravským osobnostem neexistuje. Je s nimi po jejich smrti manipulováno z politických či dokonce nacionálních či přímo šovinistických důvodů. Proč nevyužít toho, že se už nemohou bránit?


Důvod je stále týž. Pokud možno nepřipomínat Moravu a nic moravského. Udržet Moravu a Moravany v roli, kterou jim pražská mocenská klika po vzniku Československa uchystala. Moravě roli vnitřní nepřiznané kolonie, která do roku 1918 měla svou státnost v rámci širšího soustátí Rakouska Uherska jako Markrabství moravské,  které bylo korunní zemí na stejné úrovni jako Království české. Toto úmyslné pošlapání práv Moravy odsoudilo i její obyvatele do role občanů druhé kategorie nového státu s mnohými neblahými důsledky, které z toho vyplynuly a plynou...!


Nejvýznačnější moravskou osobností, světového významu, je jistě Moravan Jan Ámos Komenský, po otci též zvaný Nivnický. Aby nebylo pochyb o jeho národnosti, na čemž mu zřejmě záleželo, přidával ke svému podpisu někdy i přídomek Moravan. Tedy latinsky - Moravus.


To ovšem nebrání tomu, aby oficiální místa, bohužel i včetně k současnému i minulým režimům servilních historiků, včetně většiny autorů učebnic, ho označovali za Čecha. Je to součást i dnešní politiky České republiky, kde Morava vadí, stejně jako vše moravské. A slova Morava, moravské jsou buď vynechávána, či nahrazována místními názvy, nebo se vše přímo přejmenovává na české. Kde a jak se to hodí.


Podobné je to i s českým králem pocházejícím ze staré moravské šlechty. S Jiřím z Kunštátu. Možno napsat i s Jiřím z Kunštátu a Poděbrad. Nebo také s Jiřím z Kunštátu, sezením na Poděbradech. Jeho rod se skutečně "zakoupil" i v Poděbradech. Proč mají Češi z Čech potřebu, navzdory tomu, kým se ty které osobnosti samy cítily být, jak se podepisovaly (král Jiří na všech dochovaných smlouvách a dokumentech), jim brát jejich moravský rod a původ? Jsou to komplexy vůči starší moravské kultuře, vůči starší a velmi významné moravské státnosti, na jejímž pevném základě stojí i státnost česká, slovenská, maďarská a zčásti i polská a dolnorakouská?


K napsání tohoto článku mě přivedlo jedno konkrétní vysílání pořadu Meteor, kde zaznělo, že se Jiří z Poděbrad (!) narodil v Poděbradech. Ačkoli podle pramenů se poprvé dostal do Poděbrad nejdříve v jeho sedmi letech ...

 

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode