PLÁNY MOCNÝCH S ARKTIDOU ale i s Antarktidou, o kterou je zájem menší

06.06.2018 08:40

 Dále je otázkou, jestli se lidstvu ještě podaří vymanit z mocenské pavučiny utkané málopočetnou skupinou lidí, kteří uchvátili většinu světového bohatství, a dobrat se tak skutečné demo - kracie, tedy lido - vlády:

* * *

Patrik Sloboda
/původní článek zkrácen, zde jeho závěrečná část/

Provedenie plánov, aké majú skutoční mocnári s Arktídou a Antarktídou, komplikuje postup sprostredkovateľov medzi horným percentom najbohatších a vyprázdneným zvyškom. Sú to správcovia a manažéri. Stoja priamo alebo v zastúpení politických elít na čele štátov a medzištátnych zoskupení. Za chrbtom verejnosti plnia „odporúčania zhora“, no pred ňou predstierajú, že sami rozhodujú.

Prechod štátneho aparátu vo väčšine krajín sveta pod kuratelu nadnárodných záujmových kapitálových skupín však nie je plynulý. Aj im miestami hapruje koordinácia. Keď ich navyše zároveň prestávajú počúvať na slovo niektorí štátnici, musia sa prispôsobiť a prechodne prenechať pole štátnikom, najmä ak sa tí medzinárodne združujú.

Prejavuje sa to aj kolíziou záujmov pri dobývaní polárnych oblastí. Predovšetkým Arktídy, ktorú sa počas búrania železnej opony a rozleptávania Sovietskeho zväzu chystali ovládnuť a spravovať nadnárodné korporácie. Do karát im začala hrať aj klíma a otepľovanie charakterizované ústupom ľadovcov a sprístupňovaním plavebných trás cez Severný ľadový oceán.

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode