Olej nebo děla. Jak Rusko dobývá světový zemědělský trh.

15.04.2018 10:23

 Choutky zemědělského průmyslu

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výroční zprávu pod názvem 

„O průběhu a výsledcích ztělesnění v roce 2017 státního programu rozvoje zemědělství," 

ve které je zaznamenán podstatný nárůst vývozu potravin a zemědělských surovin.

Roční vývoz dosáhl 20,7 miliardy dolarů, což je o 21,1 % víc než v roce 2016. Podíl zemědělství v ruském vývozu se tak vcelku zvýšil na 5,8 %.

Domácí zemědělský průmysl předstihl obranný, který dodal do zahraničí bojovou techniku a zbraně v hodnotě přibližně 15 miliard dolarů.

Ze zprávy ministerstva zemědělství vyplývá, že tři čtvrtiny vývozu připadají na daleké zahraničí. Produkci ruského zemědělství kupují v Egyptě, Turecku, Číně a Jižní Koreji.

Rusko vyváží potraviny, které vyrábí nad domácí poptávku. Jsou to obiloviny, cukr, olej, brambory a také vepřové a drůbež.

Dnes tvoří základ ruského vývozu obilí: 6 % světového trhu. Ryby a olej tvoří asi 3 %, maso 1 %.

Ruské exportní středisko (RES) má za to, že domácí výrobci, kteří přicházejí na zahraniční trhy, potřebují systémovou podporu. Umožní to za 6 let dvojnásobné zvýšení vývozu produkce zemědělského průmyslu a dobytí nových odbytišť.

Jedním z prioritních směrů expanze ruského potravinového zboží a zemědělských surovin se mohou v střednědobé perspektivě stát, podle odhadu expertů, země Asijsko-Tichomořského regionu a také Blízkého Východu.


Rozšíření dodávek na asijském směru se může stát lokomotivou celkového vývozu ruských potravin. Vnější faktory jsou příznivé: zvýšení poptávky v regionech odbytu, vysoká kvalita a konkurenceschopné ceny ruských potravin.


Vyhlídky na úrodu

Ministerstvo zemědělství předpovídá na letošní rok tříprocentní růst zemědělské výroby. Úroda obilnin se očekává na úrovni 110 milionů tun, což je o něco méně než rekordní výsledek roku 2017 (127 milionů tun).

Export se nicméně zvýší na 45-47 milionů tun (v roce 2017 bylo do zahraničí vyvezeno 35,5 milionu tun obilí, včetně 27 milionů tun pšenice).

Ruský zemědělský dozorčí výbor (Rosselchoznadzor) zaregistroval zvýšení kvality ruského obilí. Roste zejména podíl potravinové pšenice třetí třídy.


Bloomberg: Ruská „pšeničná lavina“ způsobí evropským konkurentům nesnáze


V Rusku vznikají také nové výroby. Buduje se několik podniků na zpracování obilí. Byl vytyčen úkol zvýšení výroby kombinovaných krmiv, zavedení výroby lysinu, glutenu, škrobu a sirupů. Je to produkce s vysokou přidanou hodnotou, proto je obchod s ní výhodnější než se surovinami.
Dobré vyhlídky má na světovém potravinovém trhu ruské vepřové a drůbež. Během deseti let stoupla výroba vepřového v Rusku o 326 % a drůbeže o 183,1 %.

Konečně se podařilo plně uspokojit domácí poptávku. Další rozvoj těchto odvětví domácího zemědělského průmyslu souvisí, jak jsou přesvědčeni experti, se zvýšením vývozu do zahraničí.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.

...

zdroj:cz.sputniknews.com

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode