OBNOVENÍ MORAVSKOSLEZSKÉ ZEMĚ

15.03.2015 09:42

Pokud chtějí obyvatelé Moravy a jižního Slezska dosáhnout možné míry spravedlnosti a rovnosti pro sebe a pro své děti, pro svou rodnou - ale nekorektně zrušenou - Moravskoslezskou zemi a pro budoucnost, musejí vynaložit velké úsilí. Obnova Moravskoslezské země jako územně správního celku je klíčová a zásadní. Bez toho se nepohneme k cíli.

Následně se možná Morava a (jižní) Slezsko opět rozdělí. Toto rozdělení nepovažuji za nutné z hlediska účelnosti a správy území. Ale je tady obava ze strany obyvatel Čech a i některých obyvatel Moravy a našeho Slezska z dualismu, která vyplývá z nedávné historie. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu.

Současný stav dostal naše historické země Moravu a Slezsko do pozice jakýchsi nedůležitých částí území, na jejichž rozvoji nezáleží. Tento přístup ze strany českého (pražského) mocenského centra není nic nového.

Není v tom nepřátelství a nechci něco takového ani vzbuzovat, ani vyvolávat. Ale držme se faktů a z nich vycházejme. Co se týče obyvatel Čech, jsme vzdáleni jak jejich očím, tak jejich srdci! Čechy se vyvíjely po tisíc let jako samostatná země ve své české kotlině. A Morava a jižní Slezsko také! Obě jsou to přirozeně samostatné země, historicky, kulturně, geograficky. Čechy jsou uzavřené, Morava se Slezskem otevřené na jih. Řeky z Čech tečou jinam, než řeky z Moravy a jižního Slezska. Do jiných moří.

Jedná se o dvě samostatná území, která musejí mít každé vlastní správu!

Od doby, co tomu tak není, Morava i naše Slezsko hospodářsky stále více a více upadají. Dochází-li k hospodářskému úpadku jakéhokoli území, jde s tím ruku v ruce i sociální úpadek obyvatelstva. Toho jsme poslední desetiletí na Moravě a v našem Slezsku svědky, mnozí jsme tomu přímo vystaveni.

Postavme se tomu ! Nejsme občané druhé kategorie ! Jsme šikovní, vzdělaní a pracovití. Naučme se samostatně myslet i jednat !

Zemské (spolkové) zřízení nebrání soužití ve společném státě (soustátí). Vidíme to na Německu i Rakousku. Ale má úžasný potenciál pro hospodářský rozvoj celého území. Využijme jej !

Věra Bohumila Jandourková

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode