OBČANÉ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU ?

15.11.2015 12:07

Co si musíme my, na Moravě a v našem Slezsku neustále připomínat, a to i k výročí 17. listopadu:

V preambuli Ústavy České republiky přijaté Českou národní radou dne 16. prosince 1992 se uvádí:

„My, občané České republiky V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé …. “

Ve státním znaku máme tři historické zemské znaky ČECH, MORAVY A SLEZSKA.

A já, právem občana žijícího na Moravě se ptátm představitelů a zákonodárců České republiky:

Kde je ta MORAVA ?

Kde je to naše SLEZSKO ?

Nejsou na mapách, ani v názvu státu. KDE JE TA VĚRNOST DOBRÝM TRADICÍM DÁVNÉ STÁTNOSTI ?

Naši představitelé a zákonodárci mají v této věci obrovský dluh vůči obyvatelům Moravy a našeho Slezska. A jak se k tomu staví?

DĚLAJÍ, ŽE HLASY Z MORAVY A SLEZSKA NESLYŠÍ A PROJEVY NAŠÍ VŮLE NEVIDÍ.

Naopak oficiální i neoficiální politiku státu a státních institucí směřují k umělé asimilaci Moravanů, ke zničení svébytné moravské kultury jejím podřízením mnohem mladší kultuře české. Zcela očividnými se tyto snahy ukázaly po schválení umělého, nepřirozeného státoprávního uspořádání. K těmto snahám jsou beze studu používána i veřejnoprávní média, která žijí i z poplatků vybíraných od obyvatel Moravy a našeho Slezska !

ZASTUPUJE TEDY VLÁDA A ZASTUPITELSKÉ SBORY ČR VŮBEC ZÁJMY OBYVATEL - OBČANŮ Z MORAVY A SLEZSKA ?

V.B.J.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode