Nebude na důchody!

25.06.2017 12:37

  V této věci nám dlouhá léta lžou – a především – neříkají celou pravdu ! Stále jen melou o nízké porodnosti (aniž by s prorodinnou politiku alespoň začali). Léta zamlčují to hlavní. Totiž z jakých peněz jsou odvody na důchody tvořeny. JE TO Z MEZD !!! A jaké jsou u nás mzdy? A proč? Protože máme u nás především cizí kapitál, který následně zisky neinvestuje u nás. To nelze změnit ze dne na den. Ale ze dne na den lze alespoň zavést to, co zavedli v Maďarsku. Totiž povinnost cizích firem investovat ve státě, kde provozují činnost, určité procento ze zisku !

Měnit strukturu hospodářství tak, aby se postupně zvyšoval podíl domácích firem lze těžko a pomalu. ALE JEŠTĚ SE ANI NEZAČALO !!!

České tradice jsou v něčem velice špatné. Moravské tradice jsou v tomto směru lepší. V Čechách vždy platilo, že byly papežštější než papež. I dnes Praha až příliš nadbíhá liberálnímu kapitalismu a pravicovému vidění světa a nedbá na vyváženou hospodářskou politiku. Ale i současný kapitalismus má možnosti, kdy stát může podpořit různé kolektivní směry podnikání, které umožňují založit a efektivně provozovat nové firmy. Ale tyto směry náš stát z velké části uměle ničí, či znevažuje a je to velká škoda, protože potenciál ve schopnosti našich lidí u nás stále je, ale je nevyužíván a ničen v cizích montovnách.

Je mnoho směrů, kam by mohl náš stát napřít svou hospodářskou politiku. Našly by se takových směrů stovky. Chytrých lidí máme dost. Vezměme si třeba jeden směr. Vývoj a výroba léků. Ale pro každý takový směr je třeba mít v tomto směru vystudované lidi a ne, aby u nás byly studovány podivné ideologie, které nejen, že nepřinesou nic dobrého, ale naopak jsou často nositelem nepřirozených a škodlivých dějů ve společnosti.

To není pomluva, ani výmysl. Už se objevují zajímavé sociologické studie, vycházející ze statistického zjišťování. V zemích, kde se snížil počet vyučovacích hodin sexuální výchovy, mají významný pokles potratů v nižší věkové kategorii. Myslím, že by těžko někdo hledal lepší důkaz, že se to v mnoha zemích s vnucováním sexuální výchovy, ale i s ještě mnohem zcestnějších ideologií PŘEHNALO! A to i co se týče věkových kategorií, kterým je to vnucováno a které pro něco takového nejsou v žádném případě ještě zralé! Nechte děti být dětmi a nenechte jim ničit dětství fanatickými vyznavači různých gender ideologií a feministických ideologií, které nabraly už zcela podivný, škodlivý a nepřirozený směr. Lidé v něčem odlišní o nás potřebují jen slušnost a toleranci. NIKOLI PROPAGACI !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode