NEBOJME SE NAZÝVAT VĚCI PRAVÝMI JMÉNY

11.08.2021 07:18

nebojme se poukazovat na lži. Lež je i úmyslné zamlčování historické pravdy. To je dokonce velmi nebezpečná a zákeřná lež. Vůbec není nevinná - sleduje jeden cíl - etnocidu moravsky cítícího obyvatelstva naší republiky a jeho "konečné" počeštění, kterému se stále, už od poloviny 19. století nemalá část obyvatel žicících na Moravě, ale i v našem Slezsku, brání.


Co je tedy špatně na tomto, v podstatě vtipném a na první dojem i docela milém, videu? Císařovna Marie Terezie je tam vykreslena odpovídající způsobem.
Ale nevládla u nás jen z titulu královny Čech.

 Na Moravě vládla z titulu markraběnky Moravy.


Na území naší republiky žila sice česká šlechta o které se ve videu mluví, ale na Moravě žila moravská a nikoli česká šlechta. 

Morava a Čechy byly přece dvě země s vlastními hranicemi kde nešlo přejít jen tak, kde se vybíralo až do poloviny 18. století i clo, dále s vlastní zemskou hotovostí (armádou), vlastními zastupitelskými sbory (dnes bychom řekli parlamenty). Byly to země - státy, na sobě navzájem nezávislé, byť byly součástí jednoho velkého rakouského soustátí. 

A šlechta se sama dělila na českou a moravskou. A že si lidé mluvící moravsky s těmi co mluvili česky většinou dokázali v řeči porozumět? I když někdy stěží, protože moravské dialekty byly často velmi vzdálené těm českým. Ale kodifikovali jsme společnou spisovnou řeč, jak českou tak moravskou a tak alespoň vzdělanci si rozuměli dobře. 

Dnes se jí sice říká čeština, ale ještě na počátku dvacátého století bylo docela obvyklé tuto řeč nazývat na Moravě moravštinou a to i ve vycházejících časopisech a dokonce v učebnicích. Není na tom nic divného. Vždyť státy na území bývalé Jugoslávie také používají jeden společný jazyk, někdy s docela marginálními úpravami, ale každý z těchto států si jej nazývá podle sebe.


A potom - ten nacionalismus - národovectví. 

Není to náhodou tak, že v takovém úmyslném zkreslování historie nelze hledat národovectví, ale šovinismus? Tedy vyvyšování vlastního národa nad jiné, v tomto případě zamlčováním a úplným vynecháním historie území, na kterém žije 40 % obyvatelstva našeho státu?


Náš stát je přece tvořen dvěma velkými historickými ze zeměmi a jednou menší. Čechami, Moravou a naším Slezskem. Neměly být tedy ve videu alespoň dvě hlavní figury? Kromě českého lva i moravská orlice?


A TO JE JEN JEDNO VIDEO!

 KOLIK SE TOHO NA NÁS Z PRAHY A Z ČECH VALÍ, CO BY NÁS MĚLO UŽ KONEČNĚ NA TÉ ODBOJNÉ MORAVĚ DOVÉST KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ, K ÚPLNÉMU POČEŠTĚNÍ, KDYŽ O TO TI ČEŠI Z ČECH, 

ODPOČÁTKU PŘEDEVŠÍM Z PRAHY, TAK OBĚTAVĚ USILUJÍ, ŽE JIM STOJÍ ZA TO ROZLÁMAT HISTORICKOU PRAVDU NA KOUSKY A TY MORAVSKÉ VYHODIT, JAKO BY TO BYLO SMETÍ !
- - -
Děti na mnoha moravských základních školách dostaly za domácí úkol zhlédnout toto video.
Dokážete spočítat kolikrát je v něm, během pouhých 3 minut, ignorována moravská historie a Moravané samotní. Jsme zvědaví jestli dojdete ke stejnému číslu jako my.

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode