Návrhy opatření ke zmírnění klimatických změn představil Mikroregion Kostelecko přímo v novém parku v Čelechovicích.

25.09.2021 10:22

S Adaptační strategií Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu v pondělí 20. září 2021 předstoupili před veřejnost odborníci a vedení Mikroregionu Kostelecko. Symbolicky v novém obecním parku v Čelechovicích na Hané, který obec zrekultivovala na místě bývalého cukrovaru, představili veřejnosti význam adaptační strategie a návrhy opatření.


“Je nejvyšší čas začít vracet přírodě to, co jsme jí postupně vzali. Nová strategie počítá s úpravami na obecních pozemcích a plánujeme například výsadbu alejí v okolí cest. Vytvořit tuto adaptační strategii a naplnit ji má do budoucna smysl, protože naše práce pomůže zachovat dobré životní podmínky pro budoucí generace,” objasnila význam adaptační strategie pro obyvatele předsedkyně Mikroregionu Kostelecko Jarmila Stawaritschová, která je současně starostkou Čelechovic na Hané.


Vidíme kolem sebe změny klimatu. Je možné je zmírnit!


V současnosti stále více vidíme kolem sebe projevy změn klimatu. Zvyšují se počty tropických dnů v roce. Srážky jsou vydatné a přívalové a střídají se s vytrvalým suchem. Adaptační strategii představil v Čelechovicích jeden z jejích autorů Jan Závěšický z firmy Aqua Force jako soubor postupů a vysvětlení, který povede obce Mikroregionu Kostelecko ke zmírnění dopadů klimatické změny. Přičemž její projevy jsou měřitelné.


“V Česku za posledních 60 let vzrostla průměrná teplota o 2 °C. V příštích 20 letech lze čekat vzrůst v průměru o další stupeň. Na Kostelecku to ale do roku 2100 vychází až o necelé 4 stupně. Na tyto výkyvy počasí a vyšší teploty není naše krajina ani sídelní infrastruktura dlouhodobě připravena,” představil v reálných hodnotách aktuální situaci a výhled Jan Závěšický. Přítomní obyvatelé Kostelecka měli možnost zhlédnout vystavené mapy návrhů opatření v obcích mikroregionu a také modely vývoje teplot, které zpracovala společnost Asitis.


Příroda potřebuje čas. Opatření přinesou výsledky za 5 až 10 let.


Jako nutný krok představil veřejnosti adaptační strategii Petr Sedlák ze společnosti Paměť krajiny v pozici odborníka na volnou krajinu. Důležité je podle něj začít vytvářet opatření co nejdříve, protože požadovaný efekt nově založených krajinných prvků nepřijde hned. “V krajině jde o opatření, která se projeví v horizontu 5 až 10 let. Průměrná roční teplota u nás stoupá, a pokud opatření nebudeme aktivně vytvářet, krajina nebude charakteru smíšeného lesa mírného pásu, ale spíše se začne podobat stepi. Jako je dnes například v Kazachstánu,” přiblížil Petr Sedlák.

Zdroj:

Tomáš Gottwald

Radio Haná, s.r.o.

tomas@radiohana.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode