Muzea v Blansku a Boskovicích bude provozovat kraj

01.09.2015 10:53

Sjednocení muzejní sítě na území Jihomoravského kraje zřízením dvou příspěvkových organizací – Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka vstupuje do finální fáze – krajská rada 27. srpna doporučila zastupitelstvu obě tyto organizace zřídit k datu 1. listopadu 2015.

Jejich zřízení představuje předpoklad zajištění dalších organizačně právních, technických a administrativních kroků směřujících k zahájení provozu obou muzeí. Součástí těchto kroků je zapsání organizací do obchodního rejstříku, výběr a jmenování statutárních orgánů, uzavření delimitační dohody mezi příspěvkovými organizacemi a zpracování rozpočtu na následující kalendářní rok tak, aby nové příspěvkové organizace mohly zahájit činnost v lednu 2016.

O možnosti zařadit muzeum v Blansku pod kraj jednal s městem hejtman Michal Hašek už na podzim roku 2014, kdy slíbil, že se po komunálních volbách k tomuto tématu rozhodně vrátí tak, aby organizace začaly fungovat od ledna 2016.

Příspěvky do muzeí se od roku 2004 pohybovaly v rozpětí 300 až 950 tisíc korun, pro rok 2015 byla schválena mimořádná dotace 800 tisíc korun pro každé muzeum.

Převzato z: www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Muzea-v-Blansku-a-Boskovicich-bude-provozovat-kraj-397297

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode