Moravu srazili na kolena

07.12.2017 18:12

 Moravu srazili na kolena, jako žádnou jinou zemi…!

To mně běží hlavou, když si čtu zprávu, že mezi členy Evropské svobodné aliance není žádná jiná strana než strana Moravané, která by hájila zájmy území, které nemá žádnou samosprávu! Prostě všechna ta území nějaký stupeň samosprávy mají! Například Katalánsku byla samospráva automaticky vrácena po pádu diktatury generála Franca.

Proč Morava tolik let po pádu diktatury jedné strany stále jen čeká? A je přitom vystavena  silné manipulaci mířící na její vlastní obyvatele, aby navrácení zemských práv vůbec nepožadovali. Požadavky na obnovu samosprávy jsou jim vykreslovány jako něco zavrženíhodného! Ptám se PROČ ? Proč to Moravě a Moravanům udělali jejich téměř nejbližší, Češi z Čech ? Majorita minoritě ? Když Morava a Moravané vždy věrně stáli po boku Čech a Čechů. Připomenu třeba boj proti hitlerovské válečné mašinerii, kdy Moravané osvědčili nebývalou statečnost a ve velkém počtu, procentuálně daleko převyšujícím poměr počtu obyvatel Moravy k obyvatelům Čech, se zapojovali do odboje jak domácího, tak zahraničního? Je možné ještě něčím víc prokázat, že Moravanům záleželo a záleží na společném státě? Kolik životů to stálo, kolik utrpení. Ale bylo to možné použít jako eso v jednáních velmocí při poválečném uspořádání Evropy. Aby bylo Československo zachováno! A bylo!

Co je Evropská svobodná aliance ? Je to evropská politická strana. Skládá se z politických stran, které působí v různých členských státech Evropské unie, jejichž programovým cílem je získání někdejšího vyššího statusu o který nespravedlivým postupem přišly.

Tato zpráva se objevila v souvislosti s událostmi v Katalánsku, kdy se tyto a podobné záležitosti začaly častěji a více do hloubky probírat jak v samotné EU, tak například v médiích, případně v odborných historických, či politologických kruzích.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode