MORAVSKÉ NÁRODNÍ

28.12.2017 18:52

 Náhodně jsem na internetu narazila na Sušilovy Moravské národní písně a zamyslela jsem se co všechno bylo MORAVSKÉ NÁRODNÍ ? A o co se musíme snažit, aby to opět MORAVSKÉ NÁRODNÍ bylo !

Moravské národní písně. Moravské národní tance. Moravská národní slovesnost. Celá moravská národní kultura sahající až do doby před příchodem sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Moravské národní povědomí. Jistě bychom toho našli mnoho, co bylo MORAVSKÉ NÁRODNÍ A DNES SE TO POJMENOVÁVÁ JINAK - PROČ SE TO DĚJE ? KDO TO CHTĚL, CHCE A PROČ? MORAVANÉ SAMI TO NEJSOU! PŘICHÁZELO A PŘICHÁZÍ TO Z MOCENSKÉHO CENTRA - Z PRAHY !

Odklonili jsme se od tradice, od více než tisícileté vůle a snahy našich předků, aby si Morava zachovala svá práva, ať už je součástí jakéhokoli soustátí či celku. Dnes na to doplácíme. I když pravý stav věcí je uměle médii skrýván a zamlčován. Především to, že Morava byla dlouho vykrádána a nedostávalo se jí z daní co dostávat měla a je to tak stále. Tento trend, při všem uznání, které si I. republika zaslouží, začal už za ní. A výsledkem je mnohem nižší životní úroveň na Moravě, než v Čechách a Praze.

Nezaslouženě. Protože vzdělanost a pracovitost obyvatel Moravy patří v evropském měřítku k nejvyšším.

A veškerá tato bída Moravy a jejích obyvatel má svůj počátek v polovině 19. století. V naléhání českých (pražských) obrozenců na počeštění Moravy. A také na naléhání těch Moravanů, kteří se vrátili z Čech, či přímo z Prahy (kde většinou dočasně byli za prací), pobláznění tehdejší nacionalistickou ideologií. Ta byla na vzestupu v celé Evropě. Tito zfanatizovaní lidé požadovali příklon Moravanů k češství. Prý kvůli záchraně společného slovanského jazyka před poněmčením. Mělo to svou logiku, své oprávnění. Ale měl se společný slovanský spisovný jazyk (mluvený vykazoval značné rozdíly), uměle vytvořený kvůli náboženským obřadům (Bible Kralická), hájit jiným způsobem. To, že se tehdejší zemský moravský národ ze značné části odklonil od svého tradičního moravského národovectví ve prospěch českého, bylo velmi neprozíravé. Moravští vzdělanci a vůdčí osobnosti to věděli a obávali se právem ztráty práv Moravy.

 Vůči zfanatizovanému davu, podporovaného Prahou, neměli šanci. Čeští obrozenci pravděpodobně neměli v úmyslu ovládnout Moravu de facto. Proto psal Karel Havlíček Borovský ve svých novinách, jako odpověď na vyslovené obavy Moravy a Moravanů a na varování před umělým přijetím češství na Moravě - na základě přeneseného vlivu vzedmuté nacionalistické ideologie z Čech. "Jak by si mohla Morava myslet, že ji chceme připravit o její práva ?" Další generace v Čechách a v Praze však již tak nezištné, pouze "národovecké" zájmy, neměly.

 Za I. republiky se stala Morava nepřiznanou vnitřní kolonií, tedy územím se sníženým statusem, než s jakým vstupovala do společného státu. A od 1.1.1949 už není ani kolonií! 

MORAVA OFICIÁLNĚ, AŽ NA ZMÍNKU V ÚSTAVĚ, PŘESTALA EXISTOVAT ! 

V.J.B:

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode