Moravská národnost

13.11.2016 12:31

Velmi často se mi osobně stává,že se setkávám s názorem, nejen od obyvatel Čech, ale i od lidí žijící na Moravě - o to více je to smutné, že se snaží vyargumentovat "jejich pravdu" na moravskou národnost. Jejich argumenty řada Moravanů zná, a setkáva se s nima deno denně.

Nejrozšířenější je ten, že tvrdíí, jaký Moravan, vždyť žiješ v České republice, mluvíš česky, tak musíš být Čech.
Na to odpovídám obvykle dvěma tezemi, které se při podrobnějším zkloumání vyůlučují, ale jsou obě pravdivé:
1) Jakýma brýlema se díváte na národnost - natio? Jeden, ač mladší, je bohužel rozšířenější a o to víc nakažlivější, převládá z 19. století, z dob tzv."národního obrození" kdy se pojem národ vymezil dle jazyka. Tehdá bohužel naši moravští předci měli na výběr ze dvou zel: Buď se nechat poněmčit, anebo přilknout ke slovanským bratrům- Čechům, vybrali si v dobré víře tu druhou možnost, a plody jejich rozhodnutí sklídíme dodnes.
Druhý pohled, ten je mi osobně milejší, a v dnešní Evropě asi rozšiřenějším, je národnost podle země. Tedy, narodil jsi se na Moravě,jsi Moravan v Čechách? Jsi Čech, a je jedno, zda mluvíš česky, německy. V dnešní době by se dalo říci, že třeba takoví vietnamci, narozeni na Moravě jsou Moravané vietnamského původu. Že se Vám to zdá přitažené za vlasy? Vždyť nám i mainstremová média říkají, že ve Francii žijí Francouzi morockého původu, alžirského původu atd.
Také se mi zdá vhodnější příklad ze středoevropského prostoru, který byl po staletí ovlivňován Německem a Rakouskem. Právě v těchto zemí funguje zemský systém, který byl i do 50.let 20.století i u nás. Slyšeli jste někdy, že by obyvatel Bavorska řekl, že je rozený Němec? Já ne, vždy hrdě se hlásí k Bavorsku, to samé platí i pro Tyrolce atd. Jen u nás se Češi snaží tvrdit, že na Moravě se rodí Češi..
 
2) Moravský jazyk neexistuje, protože již od 1. třídy Základní školy je malým Moravanům vtloukán do hlavy "spisovný jazyk český". Takový tlak čechizace je zákeřný, a nejde se mu vyhnout. 
 
Pavel Škodílek 
šefredaktor MIKAN.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode