MORAVSKÁ NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ V ROCE 2018

24.01.2018 12:19

 Jak jistě všichni víte, máme letos 1155 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Na svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi se roce 2013 Václav Klaus vyjádřil, že je to Česká národní pouť. Nic proti tomu, sv. Václav je zemským patronem Čech.

Sv. Cyril a Metoděj jsou zase patrony Moravy a spolupatrony Evropy. Je tedy namístě mluvit o chystaných velehradských oslavách jako o Moravské národní pouti. A to stále, při každé příležitosti a případně to i zdůrazňovat. Nenechat se odradit tím, že se představitelé církve bojí na mši na Velehradě jenom zmínit, že věrozvěsti přišli na M o r a v u ! To si musí představitelé katolické církve srovnat sami se svým svědomím. Protože takové jednání přece neodpovídá Kristovu učení - tvoře řeč budiž ano, ano a ne, ne. Tedy mluv jasně a mluv pravdu! A také - pravdu neskrývej !

Zkušenost, že při hlavní mši úmyslně téměř nezazní slovo Morava, či slova od něho odvozená, jsem získala při své dřívější víceleté účasti na této mši. Možná je to dnes už jinak. Čerstvou zkušenost nemám. Ale postavení Moravy se stále o nic nezlepšilo. Čechizace Moravy a Moravanů podporovaná mocenským centrem ČR, tedy ETNOCIDA Moravanů jede dál, jako monstrum které nemá duši a nezastaví se před žádnou lidskou hodnotou.

Nemůžeme tedy polevit v obraně naší spravedlivé věci. Ve věci obnovy práv Moravy a uznání práv moravského národa ničeného čechizací už od poloviny 19. století. Od tehdejší vlny ničivého nacionalismu, který se přehnal Evropou a způsobil tolik utrpení! I dvě světové války nevídaných rozměrů.

Tento nacionalismus 19. století, který přerostl brzy do šovinismu, byl neštěstím pro Moravu a Moravany. Nastal tehdy silný tlak z Čech, především z Prahy, aby se Morava a Moravané přidali k Čechům v obraně společného slovanského jazyka před germanizací.

Tato pomoc Moravy Čechám a Moravanů Čechům však byla následně zneužita proti Moravě samé i proti Moravanům jako takovým. Moravanství začalo být plánovitě vymazáváno z myslí obyvatel Moravy. A stále to nekončí !

Ale možnost zachránit naši vlast a rodnou zem Moravu, a moravský národ, tu stále je. Využijme k tomu každé příležitosti! Říkejme a pišme bez obalu, že velehradské slavnosti příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu JSOU MORAVSKOU NÁRODNÍ POUTÍ ! 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode