MORAVANÉ - BYLI JSME A BUDEM !!!

22.10.2021 06:27

Nezapomeňme, že to byli čeští obrozenci, kteří opakovaně jezdili na Moravu, prosili a žádali, aby se Moravané připojili k záchraně společného slovanského jazyka, aby nezanikl a nerozplynul se v silném německém  živlu. 

V Čechách to byl český jazyk a na Moravě moravský jazyk. 

Pro oba jazyky Moravané spolu s Čechy uměle vytvořili společný spisovný úzus, aby do něj mohla být přeložena bible, případně jiné texty. 

Bible do něj přeložena byla a za velkého úsilí, při překonávání velkých překážek, v moravské obci Kralice i vytištěna.  Mnozí, kteří se o její vydání zasloužili byli pronásledovaní. 

Byl to na tehdejší dobu velmi odvážný a významný počin. Bible Kralická se na dlouhou dobu stala vzorem spisovného jazyka jak na Moravě, tak i v Čechách.
Moravští vzdělanci a vůdci měli obavy, zda pomoc Moravanů Čechům nemůže být v budoucnosti zneužita k potlačení moravských práv. 

Byli horlivě ujišťováni, že nikoli. 

ALE PŘESTO K TOMU POZDĚJI DOŠLO !

Nyní, když Morava už není ani na kolenou, protože dokonce oficiálně už téměř neexistuje (!) - až na zmínku v ústavě a na percepční zákony, měli bychom hlasitě a důrazně Čechům připomenout jejich slib a žádat, aby věrolomné jednání napravili ! A k daným slibům Moravě a Moravanům se spravedlivě a po právu postavili !

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode