Morava součástí Kyjevské Rusi?

19.07.2017 10:41

Už dlouho jsem se tak nezasmál, jak když v dále uvedeném jinak vcelku zajímavém článku čtu „ Takzvaná Veľká Morava bola v skutočnosti súčasťou Kyjevskej Rusi a kresťanstvo na Rusi zaviedol „svätý“ knieža Vladimír, ktorý vpustil do Kyjevskej Rusi jeho šíriteľov – križiakov“

https://tadesco.cz/slovansko-arijske-vedy/.

Zamysleme se, co víme o obou říších. Cyrilsko-Metodějská mise přichází na Moravu r. 863 po Kristu, aby tuto vymanila z arcidiecéze franských arcibiskupů, tady na území, kde je již pokročilá christiniziace. Zhruba v té době uvádí wikipedie vytvoření arcibiskupství v Kyjevě, ale zřejmě bez očekávaného efektu. Takže zhruba 100 let po našich věrozvěstech se nechává pokřtít kyjevský kníže Vladimír v roce 988, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_I. možná v Kyjevě snad v Konstantinopoli, podstatné je, že ve východokřesťanském ritu. A křižáci? Kteří, Němečtí rytíři, které Alexandr Něvský 1242 poráží v bitvě na jezeře? Ti vznikli v 12. století při křížových výpravách z Johanitů pozdějších Maltézských rytířů.

 

Mor. Dis.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode