Mongolové na Moravě

07.08.2017 09:20

Ta bitva je možná opravdu jen mytologií, ale to neznamená, že její protagonista je fiktivní postavou. Autor by asi dost možná zasloužil pohlavek od některého z jeho současných potomků, jak se mi zdá, protože Šternberkové existovali a existují.

Autor nikde nedokládá své tvrzení, že Olomouc teprve vznikal a možná by mu některý z občanů této druhé moravské metropole rád umyl hlavu v Cézarově kašně, ta připomíná pověst o založení města. Nebo i on je jen fiktivní postavou? Gaius Julius zde asi nikdy nebyl, ale pravdivé jádro pověsti zřejmě spočívá v tom, že vznik města určitě souvisí s pobytem římanů v lokalitě, koneckonců jméno Caesar se stalo po smrti svého nositele titulem všech panovníků říše, jejímž jménem se stavěly vojenské tábory.

Historie nám nějak odmítá zdělit reakci mongolů na blízkost vojsk českého krále Václava I. Bylo jejich chování podmíněno strachem ze střetu. Také nám zapomíná připomenout, že markrabím Moravy byl pozdější vyhlášený válečník Přemysl Otakar II., nemohl on opevnit Olomouc spíše než vzdálený král? Na celém příběhu je zajímavé, že Mongolové vtrhli na Moravu od severu, a když už měli příležitost skrz ni protáhnout do rakouských nížin k Dunaji, zvolili ústup přes průsmyky moravsko-slovenského pomezí. Opravdu tak jen šetřili čas spěchajíce na volbu nového chána??

 

Mor.Dis.

 

 

https://magazin.eurozpravy.cz/197055-hordy-mongolu-pleni-evropu-zastavil-je-moravsky-slechtic/

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode