Mezinárodní slovanský sněm 2018

08.04.2018 20:40

 Všeslovanské národopisné slavnosti  „SLOVANSKÁ  PRAHA 2018“

Termín konání: 7. až 9. června 2018

Návaznost v tradici:

14. 6. 2018 uplyne 220 let od narození Františka Palackého
2. – 12. června 2018 uplyne 170 let od I. Všeslovanského sjezdu, který se konalv Praze na Žofíně
12.-17. července 2018 uplyne 110 let od III.Všeslovanského sjezd v Praze
2.-5. června 2018 uplyne 20 let od VII. Všeslovanského sjezdu v Praze, v hotelu Pyramida
června 1941 – Den přátelství a jednoty Slovanů, vyhlášený na protiválečném Slovanském kongresu v Pittsburghu (USA).
Legislativa:

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, v návaznosti na 25. zasedáním Generální konference UNESCO v roce 1989 pod názvem „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury“.

Cíl:

Návrat ke slovanským hodnotám, upevnit pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve světě, přispět k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména  u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím propagovat slovanskou hudbu, operní a dramatickou tvorbu, literaturu, malířství a užité umění.

Pořadatel:

Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor, z.s.“

Spolupořadatel:

Mezinárodní svaz společenských organizací „Všeslovanský svaz“ ,Slovanský výbor ČR, z.s.

Příjezd delegací, ubytování

června 2018
Pietní akty

7. června 2018

  15.00 hod.  –  Praha 2, Palackého nám.  položení květin  k monumentu  Františka Palackého, garant: Jan Minář, místopředseda Mezinárodní slovanské rady a předseda Slovanského výboru ČR; vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;
16.00 hod.  –  Praha 2, Slovanský ostrov –  položení květin k pamětní desce  slovenského národního buditele, spolutvůrce slovenského jazyka a delegáta Všeslovanského sjezdu r. 1848 Ľudovíta Štúra a k pomníku významné české spisovatelky doby národního obrození Boženy Němcové; vysazení Slovanské lípy na Slovanském ostrově  (nutno projednat); garant: Miloš Zverina, gen.tajemník Všeslovanského výboru a předseda obč. sdružení „Slavica“; vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;
17.30 hod.  –   hotel Pyramida, Praha 6 – Dlabačov, Bělohorská ul. vzpomínkové shromáždění delegátů u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu a uctění Slovanské lípy vysazené v r. 1998; garant: Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru, účastník a jeden z organizátorů VII. Všeslovanského sjezdu; vystoupení jednoho z malých pěveckých sborů;
19.00   Zahájení výstav Křišťálový sál : ikonopisec Boban Veljkovič Srbské ikony , Foyeur: Historie Matice české,Galerie: „Čaroslovenský ornament
Mezinárodní slovanský sněm

června 2018 – Ruské středisko vědy a kultury v Praze
Zahájení a přivítání hostů – Zdeněk Opatřil
Projev – Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR
Projev – Oleg Anatoljevič Platonov – předseda Všeslovanského svazu
Projev – Sergej Nikolajevič Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady
Projev – Zdeněk Opatřil, předseda  Všeslovanského výboru
Slavnostní projev prezidenta ČR nebo primátorky hlavního města Prahy
Diskuse delegátů a hostů:
Náboženství u Slovanů: Prof.ThDr.Kryštof, PhD., Dr.h.c. – emeritní Metropolita
Pozdrav od Předsednictva Evropského fóra míru a Předsednictva Celosvětového antifašistického výboru, Prof. Jacenko Ivan Semjonovič, Prezident Celosvětového antifašistického výboru
Vyznamenání zasloužilých aktivistů slovanského hnutí medailí Ľudovíta Štúra  (Slavica, o.z. Nitra, vyrobí Kremnica)
Schválení dokumentu: Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“
Slavnostní koncert „Slovanská Praha 2018

června 2018 – Velký sál RSVK
Program koncertu:

Hymna České republiky
Slovanská hymna „Hej Slované
Uvítací projev předsedy Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ JUDr. Zdeňka Opatřila
Slavnostní koncert:
Antonín Dvořák: Slovanské tance – Semjon Jakimov, klavír
Bedřich Smetana: Má vlast – Semjon Jakimov, klavír
Vystoupení folklorních souborů: Dětská muzika Modřenec, Hynek a Patrik Hradečtí – chodské písně, dudy, Ukrajinský soubor Džerelo, Lidový amatérský kolektiv „Folklorní soubor „Novoselje“ – Rusko (Annino), Bard klub Praha – písně Vysockého a Okudžavy, Irina Leonova – zpěv (Moskva), Akademický soubor písní a tanců „Jedliniok“
Závěr
Pořadem budou provázet: Jiří Klapka  – česky a rusky, Natalie Kalajdžijeva – slovensky a bulharsky

Všeslovanská národopisná  výstava

až 9. června 2018,Ruské středisko vědy a kultury v Praze
a) Křišťálový sál : ikonopisec Boban Veljkovič Srbské ikony
b) Foyeur : „Historie Matice české“ (8 – 10 panelů 120 x 80 cm
c) Galerie: „Čaroslovenský ornament“ (20 ks plakátů 100 x 180 cm)
Slavnostní zasedání v RSVK

června 2018, Slavnostní zasedání Všeslovanského výboru, Všeslovanského svazu  a Mezinárodní slovanské rady.
Účastníci:

Představitelé mezinárodních slovanských organizací
Představitelé vlasteneckých spolků, institucí a spolků národnostních menšin
Představitelé slovanských spolků ze slovanského i neslovanského zahraničí
 

zdroj:moravskýnárod.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode