K NEDĚLNÍMU ZAMYŠLENÍ

05.11.2023 21:44

Jeden ze zločinů komunismu doposud nebyl napraven! 

Tímto zločinem byla nedemokratická likvidace zemského zřízení a tím také zrušení samosprávy Moravy, Slezska (tehdejší země Moravskoslezské) a Čech. 

Po komunistickém puči v roce 1948 nastala tvrdá centralizace. Zemské zřízení bylo pro komunistické představitele a sovětské poradce nechtěnou překážkou této zamyšlené komunistické reformě Československa. 

Proto byl ještě v roce 1948 (21. prosince) urychleně přijat zákon o zrušení zemské samosprávy Čech a země Moravskoslezské. Tyto země (již tehdy s omezenou samosprávou) byly nově nahrazeny 13 malými kraji, které nerespektovaly tisíciletou moravsko - českou zemskou hranici.

 Mnoho moravských měst a obcí se rázem, proti vůli obyvatel, tímto byrokratickým rozhodnutím ocitlo v českých krajích. Tyto slabé a nesmyslné kraje nebyly schopny oponovat pražskému byrokratickému aparátu. A to byl pravý záměr této komunistické reformy. 

 Zakladatelé krajského uspořádání, jsou soudruzi Slánský, Zápotocký a Gottwald.

Je smutné a zároveň alarmující, že po roce 1989 nebyla obnovena samospráva našich přirozených tisíciletých zemí Moravy, Slezska a Čech! A tak i dnes v tzv. demokratickém a právním státě České republice máme 14 uměle vytvořených minikrajů, se kterými se nikdo nedokáže identifikovat. 

O samosprávě a  decentralizaci se rozhodně vůbec nedá mluvit.

 Není tajemstvím, že současné kraje mají k dispozici zhruba jen 8% financí ze státního rozpočtu. A tak zatím, co se vyspělé evropské státy Německo, Rakousko či Švýcarsko pyšní svými svébytnými a samosprávnými zeměmi, tak u nás jsou tyto přirozené evropské regiony (země) popírány a zamlčovány. 

Stále však věřím, že si široká veřejnost tuto nespravedlnost uvědomí. Následně bude vyvinut tlak na politiky a politické strany, které pak budou nuceny tuto situaci řešit. Morava, Slezsko a Čechy mají bohatou historii a já věřím, že také skvělou budoucnost.

S.B.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode