JAK HODNOTIT REŽIMY ?

01.06.2018 11:48

 Jak hodnotit současné i minulé režimy v různých státech ? Především podle toho, jak se chovají k vlastním lidem. Zda usilují o to, v rozumné míře naplňovat ideál rovnosti.

I. republika to dokázala, její majetkové reformy byly dobrým počinem, který následně umožnil prosperitu.

Náš současný režim šel opačným směrem. Nebezpečný trend, kdy úzká skupina lidí vlastní vysoké procento celosvětového bohatství a ostatní stále chudnou, byl u nás po Listopadu uměl urychlen, často i protizákonně, kdy zákony, které měly tyto nezákonnosti legalizovat byly schvalovány až ex post. Na to, že se skutečně jedná o nebezpečný trend upozorňuje i světový měnový fond, a tam rozhodně žádné levičáky nenajdete !

Také, na rozdíl od I. republiky, prosperita u nás nenastala. Mladí lidé nedosáhnou na bydlení za rozumnou cenu a nemohou zakládat rodiny. Starší, především osamělí lidé zase z existenčních důvodů někdy o bydlení přicházejí a jejich život se pro ně stane natolik nesnesitelný, že to někdy řeší i fatálním rozhodnutím.

Dalším kriteriem je to, jak ten který režim dokáže lidem předložit pravdu, byť to může být někdy pro představitele a politiky státu, vzhledem k vazbám na spojence, či vzhledem k nemorálnímu chování jednotlivců či skupin v řadách vlastních politických subjektů, velmi nepříjemné.

Ale kdo si neváží pravdy, neváží si vlastních občanů, neváží si demokracie. De facto tím vlastně sdělují svým občanům, že ve státě, kde oni vládnou, žádná demokracie už není. Byť se jí stále dovolávají ! 

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode