Hrůzné představení míří na brněnské jeviště

14.05.2018 20:01
Podotknul bych k tomu, že Ježíš Kristus je prorokem i dle Koránu a politika radnice si přitahuje zbytečné problémy z nepředpokládané strany. 
 
Mor.Dis.

--

Drazí bratři a sestry - ....

v Brně se 26. května chystá inscenace divadelní hry Olivera Frljiće "Naše násilí a vaše násilí", ve které je otřesným způsobem hanobena naše víra v Pána Ježíše Krista. Propagace této hry probíhá již delší dobu v mnoha sdělovacích prostředcích. Fotografií i videem je celému národu prezentována scéna, v níž představitel Ježíše Krista sleze z kříže a znásilňuje muslimskou ženu. Tuto propagaci uvádějí i oficiální stránky národního divadla v Brně, viz následující odkazy:
 

https://video.aktualne.cz/dvtv/jezis-znasilnujici-muslimku-je-to-extremni-poloha-umeni-koho/r~b466fc68418111e8aca5ac1f6b220ee8/

https://www.divadelnisvet.cz/cs/nase-nasili-a-vase-nasili

Toto urážení a tupení naši víry v Pána Jeriše Krista již překračuje všechny meze. Jde o veřejné rouhání proti Bohu, které nelze tolerovat. Představením našeho čistého, svatého Pána jako někoho, kdo znásilňuje ženu, jde o znevážení Syna Božího i křesťanů a křesťanství. Proto voláme z celého srdce, aby toto bylo v našem národě zastaveno, abychom k tomuto hanobení nezůstali lhostejní!

Ve věci propagace této hry v médiích i vlastní hry již bylo na Státním zastupitelství v Brně podáno trestní oznámení pro Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle paragrafu 355 trestního zákona. Současně probíhá petice proti této hře a v Brně jsou vedeny různé druhy protestů. Ale to samo o sobě zdaleka nestačí.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode