EXISTUJE NA MORAVĚ ČESKÝ NÁROD ?

20.02.2016 15:58

 

MORAVANÉ,

co je to s Vámi? Morava žila po staletí pod vlastní správou. S Čechami spojena pouze stejným panovníkem, který ovšem nevládl na Moravě z titulu krále Čech, ale z titulu markrabího Moravy. Později už i Koruna česká pozbyla praktického významu a Morava byla napojena přímo na Vídeň. Obě země žily zcela samostatně a jejich styky byly často zanedbatelné. Řídily se každá vlastními zemskými zákony, vypisovaly každá vlastní zemské daně. Obyvatelstvo bylo připoutáno k půdě, pokud chtěl někdo z obyčejných lidí cestovat, musel na to mít zvláštní průkaz (povolení). Mezi Moravou a Čechami byla, často nebezpečná, Moravská vysočina (později přejmenovaná na Českomoravská). Dokonce se mezi těmito dvěma zeměmi (de facto státy v rámci jednoho soustátí - Rakouska-Uherska), Čechami a Moravou, tedy na moravsko-české hranici vybíralo clo.

Skutečně si někdo myslí, že za takových podmínek, kdy se obě zemská lidská společenství vlastně vůbec nesetkávala, mohl vzniknout na Moravě "český národ"?

Anebo to byl umělý konstrukt módy, která začala v 19. století do té doby nikým nevyřčenou módní doktrínou, že co jazyk to národ? Módy, kterou na Moravu "vyvezli" čeští obrozenci a vytrvale ji moravským vzdělancům vnucovali, prý na obranu společného slovanského, tedy moravského a českého jazyka? A když měli na Moravě vzdělanci obavy, zda to nebude zneužito proti moravským svobodám, jak se tehdy Karel Havlíček rozčiloval - jak si mohou Moravané něco takového o Češích myslet ?!

A co je nyní? Vláda věcí našich nám byla vyražena z rukou a ač se snažíme usilovně ji už téměř 70 let dostat zpět, v rámci u nás do té doby zcela zažitého zemského zřízení, jsou nám kladeny centrální mocí takové překážky, že toho nemůžeme dosáhnout.

Ale pokud budeme opravdu chtít, dokážeme to!

Co myslíte, vznikl moravský národ tak, že moravské společenství žilo pospolu a společně bránilo svou Moravu nejméně od 6. století až do konce 19. století? Tu Moravu, která samozřejmě, jako i jiné země, měnila svou rozlohu, Nebo jsou Moravané také Češi, protože jim to, mimo jiné, napsal do svého pojednání Němec Franz Palatzki?

Ten Franz Palatzki, který se českému obrozenectví zpočátku posmíval, ale potom jej toto, především pražské, hnutí tak chytlo, že si při sčítání lidu do sčítacího archu napsal "pražskou" národnost?

Myslíte si, že ta dlouhá staletí, kdy jsme byli stále Moravany a mluvili a psali svojí moravštinou, společným slovanským jazykem s Čechy, neznamenají nic, a že umělé přesvědčování jakékoli skupiny lidí z nás mohlo najednou vytvořit jiný národ? Jen proto, že mezitím se velmi rozšířili noviny a později bylo vynalezeno rádio a ještě později televize, které tyto nesmysly dokázaly lidem troubit do hlav i na dálku a mnohým naráz?

A nejen to, byla to také divadla, která hrála národovecky pročesky laděné kusy. Také se točily filmy s touto tématikou a celá politika po vzniku Československé republiky nabrala tento oficiální pročeský směr. Učebnice dějepisu pro děti se postupně v tomto směru také proměňovaly a moravské dějiny byly postupně méně a méně zmiňovány, až je dnes takový stav, že se učí z větší části z našich dějin jen dějiny Čech. Ačkoli dějiny Moravy a našeho Slezska se od nich často odlišují a mají často ¨vlastní, samostatný vývoj. Podobně se to dělo a děje i s osobnostmi z Moravy, ale i z našeho Slezska.

Čím si vysvětlíte, že Moravané mají vlastní patrony, odlišné od českých, že mají svého Ječmínka, který přijde zachránit Moravu, na rozdíl od českého Václava, který přijde zachránit Čechy, že máme vlastní palladium Moravy, zatímco Češi mají vlastní palladium Čech. Čím si vysvětlíte, že moravské lidové písničky od českých pozná i malé dítě? Že i kroje jsou velmi odlišné? A že mnoho jazykových výrazů se odlišně používá v Čechách a na Moravě?

Moravané, udělali jsme chybu. Naši předkové bohužel za nás špatně odbočili a nám se to vymstilo a mstí se nám to stále. Vraťme se zpět na tu záludnou křižovatku a vydejme se správným směrem. Nejsme Češi, nikdy jsme jimi nebyly. Jsme starší etnikum se starší kulturou i se starší státoprávní historií a vzdělaností.

Všechna čest českému národu. Ale také všechna čest národu moravskému, který není lepší ani horší, než ostatní národy dnešního světa.

Už Karel st. ze Žerotína měl o Moravu starost a vyčítal Moravanům nedůslednost:

"NIKDO NEBYL PŘED LETY ŠŤASTNĚJŠÍ A NIKDO NENÍ NYNÍ NEŠŤASTNĚJŠÍ JAKO MORAVA" - "MY MLČÍME KE VŠEMU, JAKOBY NÁM JAZYKY ZKOPRNĚLY, A SEDÍME, JAKO BYCHOM BYLI BEZ NOHOU A BEZ RUKOU.

MORAVO, TY STARÝ HRADE, JAKÉ TO MÁŠ NYNÍ OBYVATELSTVO ? ...

KDE STATEČNOST PŘEDKŮ NAŠICH ?

KDE CTNOST NAŠICH OTCŮ ?

Karel starší ze Žerotína, politik a diplomat, moravský zemský hejtman, ochránce moravských zemských práv a svobod

- - -

Měli bychom se vzchopit a zachránit naši vlast Moravu, naši rodnou zem, pro budoucí pokolení, pro naše děti.

Nechceme nic, co není naše, nechceme nic z cizího. Jen naše vlastní prastaré právo !

_______________________


Poznámka autorky: Píšu jako laik. Odborník by jistě uvedl i data, či ohraničil období do kdy se vybíralo clo na moravsko-české hranici. Do kdy byla většina obyvatel Moravy připoutána k půdě. Ale na tom, co jsem chtěla sdělit, by to nic nezměnilo. Jen by se příspěvek prodloužil a ztratil čtivost.

Jsem demokrat a uznávám právo na národnost podle přesvědčení každého z nás. Tedy kdo se cítí být Čechem a žije a případně i pochází z Moravy, je to jeho právo. I proto je v nadpisu otazník. Právě tak jako je právo každého hlásit se podle svého přesvědčení k moravskému národu.

Především jsem chtěla svým příspěvkem otevřít oči těm obyvatelům Moravy, kteří si mnohé postupně a dlouhodobě na ně působící okolnosti, které také vedly k současnému katastrofálnímu postavení Moravy v naší republice, neuvědomují.

V neposlední řadě jsem chtěla upozornit na to, že obyvatelé Moravy hlásící se k moravské národnosti, stejně jako moravští patrioti usilující o obnovení jejích práv a svobod NEJSOU ŽÁDNÍ EXTRÉMISTÉ, jak by z nich příznivci centralismu, často mocní, rádi dělali. Že jejich postoj je opodstatněný, má reálný základ v historii i současnosti a je třeba jej nejen pochopit, ale i podporovat !

 
 
Autor. Věra Bohumila Jandourková,
 

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode