Evropský kolos na hliněných nohou ??

15.03.2024 09:32

 

 
Všimněte si dobře, že v názvu je otazník a název není rešerší textu ale má čtenáře vyprovokovat k přečtení si článku.
  Obrat "Obr na hliněných nohou" použila hitlerovská propaganda při tažení proti SSSR, jak to dopadlo všichni víme ?  Ob a pohádky o záchraně ze stran USA ponechme K.J.Erbenovi, apropo ještě po ukončení evropské části konfliktu právě SSSR pomáhal USA vyhnat japonce z kontinentální Asie.
   Ale kde ten obrat vzal Hitler? Domnívám se, že s úpravou ve Starém Zákoně "Knize Daniel"Ta popisuje sen babylonského krále o podivné soše z různých kovů, reprezentující jednotlivé říše, Babylon, Persii. Alexandra Velikého a konečně Řím. Starověká římská říše je tu zobrazena jako ocelová stehna , pod nimiž jsou nohy dílem ze železa a dílem z hlíny, což jak víme, říká se přímo v kapitole, nedrží pohromadě. A tak byly k nezdaru odsouzeny všechny postřímské celoevropské projekty, nejdéle 1000 let (800-1805) vydržela tzv. Svatá říše římská. Fčil se ke svému konci blíží další projekt. 
   Proč. Možná i tu nám napoví Písmo, ta šelma ze z moře (tedy evroimperium) předala moc šelmě ze země. Nebudeme analzyovat tento mocenský systém, spokojme se s tím, že přesahuje Evropu. Vzpomeňme si posledních dnů Rakousko-Uherské monarchie, stala se natolik závislou na německé politice, až se rozpadla.  Malý předobraz EU.
 
 podepisuji petici   PVZEU-Petice.pdf (provystoupeni.eu)
 
   Souhlasím s názorem petentů, že EU do kterého jsme vstupovali bylo jiné a mělo jiné ambice stran vnitřní demokratické kvality a vyšší míry emancipace regionů jako Skotsko, Katalánie a Morava.
 
  Tož byli jsme před Eurosojuzem , budem i po něm.
 
Mor.Dis.
 
Všimněte si dobře, že v názvu je otazník a název není rešerší textu ale má čtenáře vyprovokovat k přečtení si článku.
  Obrat "Obr na hliněných nohou" použila hitlerovská propaganda při tažení proti SSSR, jak to dopadlo všichni víme ?  Ob a pohádky o záchraně ze stran USA ponechme K.J.Erbenovi, apropo ještě po ukončení evropské části konfliktu právě SSSR pomáhal USA vyhnat japonce z kontinentální Asie.
   Ale kde ten obrat vzal Hitler? Domnívám se, že s úpravou ve Starém Zákoně "Knize Daniel"Ta popisuje sen babylonského krále o podivné soše z různých kovů, reprezentující jednotlivé říše, Babylon, Persii. Alexandra Velikého a konečně Řím. Starověká římská říše je tu zobrazena jako ocelová stehna , pod nimiž jsou nohy dílem ze železa a dílem z hlíny, což jak víme, říká se přímo v kapitole, nedrží pohromadě. A tak byly k nezdaru odsouzeny všechny postřímské celoevropské projekty, nejdéle 1000 let (800-1805) vydržela tzv. Svatá říše římská. Fčil se ke svému konci blíží další projekt. 
   Proč. Možná i tu nám napoví Písmo, ta šelma ze z moře (tedy evroimperium) předala moc šelmě ze země. Nebudeme analzyovat tento mocenský systém, spokojme se s tím, že přesahuje Evropu. Vzpomeňme si posledních dnů Rakousko-Uherské monarchie, stala se natolik závislou na německé politice, až se rozpadla.  Malý předobraz EU.
 
 podepisuji petici   PVZEU-Petice.pdf (provystoupeni.eu)
 
   Souhlasím s názorem petentů, že EU do kterého jsme vstupovali bylo jiné a mělo jiné ambice stran vnitřní demokratické kvality a vyšší míry emancipace regionů jako Skotsko, Katalánie a Morava.
 
  Tož byli jsme před Eurosojuzem , budem i po něm.
 
Mor.Dis.

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode