Dvě poděkování do Jindřichovic pod Smrkem

23.07.2017 08:23

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem!

Včera jsem si na mapce MNO dohledával, kde leží jistý bod na českomoravském pomezí, Přitom jsem si povšimnul, že při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje kromě většiny obcí na Moravě vyvěsila moravskou vlajku také asi desítka obcí na historickém území Čech. Téměř všechny z nich leží v těsné blízkosti česko-moravské hranice, jedna z nich se však nachází v nejsevernější části republiky, daleko od Moravy, v severních Čechách těsně u hranic s Polskem a také blízko území dnešní NSR.

Ta obec se jmenuje Jindřichovice pod Smrkem. Už sám její název je podmanivý. Byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil, že si tamní občané vzpomněli a vyvěšením moravské vlajky dali najevo svou úctu k tomu,, že moravští předkové našeho státu učinili v pravou chvíli věc velmi záslužnou tím, že do tehdy již poměrně velmi rozlehlého evropského prostoru obývaného Slovany, pozvali dvě na svou dobu nesmírně vzdělané a vznešené osobností, které k nám přinesli nejen „světlo víry pravé“, jak se zpívá v jedné cyrilometodějské duchovní písni, ale vnesli sem také základy kultury a vzdělán&i acute;, a co je třeba zvláště v dnešní době zdůraznit, také základní mravní normy.

Je skvostné, když se lidé dovedou povznést nad národnostní uzavřenost a dovedou dát otevřeně najevo své přátelství a repekt i k těm, kdo se hlásí k jinému národu a k příslušnosti k jiné zemi než k té, v níž žijí oni sami. Svým rozhodnutím jste přispěli k tomu, že nejeden Moravan si připomene svůj bratrský vztah k Čechům, já sám pak i vděčnost, že v dnešní době, v mnohém nápadně připomínajícím období před rokem 1989, má někdo odvahu vyjádřit zřetelně svoje city a názory, byť jsou odlišné od záměrů vládních politiků.

Teď ke mně dorazil mail od kolegy, který mě podnítil k tomu, abych Vám rovněž vyjádřil svou úctu, poděkování a sympatie.

S přátelskými pocity a v úctě  Jiří Kvapil, Šumperk, severní Morava

Dne 25. srpna 1968 se na Rudém náměstí v Moskvě sešlo 8 lidí na podporu Československa. 8 lidí z 8 milionů obyvatel Moskvy. Trvalo nejméně 19 let, než si na ně někdo vzpomněl a poděkoval. V Čechách jsou tisíce obcí, ale dodnes je jen jedna, o které nikdo nemůže tvrdit, že někdy byla nebo mohla být na Moravě – a kde jednou ročně vyvěšují na svátek sv. Cyrila a Metoděje moravskou vlajku.

Nechci čekat dvacet let – děkuju Vám. Ne za nějakou organizaci, ne z něčího pověření, sám za sebe. Děkuju Vám, že nás, kteří jsme se po více jak sto letech od asimilace (1868-1991) rozhodli znovu hlásit k moravskému národu, tolerujete takové, jací jsme. Děkuju Vám, že nás Moraváky máte rádi bez podmínek.

Kdyby se všechny obce  v Čechách chovali k nám na Moravě tak, jako obyvatelé Vaší obce, byly by Čechy zemí, kterou bychom milovali.

Kdyby politici v Československu a v České republice byli takoví, jací jsou politici v Jindřichovicích pod Smrkem, možná by tu žádný moravský národ ani obnoven nebyl. Ale určitě by tu byli lidé, kteří by k sobě projevovali více vcítění, více úcty a více si pomáhali.

Děkuju Vám za to, jací jste. I když jsem možná nikdy v Jindřichovicích pod Smrkem nebyl a pokud, tak někdy před lety při cestě do Lužice. Dost často na Vás vzpomínám.

Vděčně a v úctě R.K.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode