DNES MÁ SVÁTEK SVATOPLUK

23.02.2016 12:46

Sluší se tedy vzpomenout největšího moravského panovníka, krále Svatopluka, který byl v některých dobových kronikách nazýván i císařem. Na pozici císaře o něm uvažoval podle písemných zpráv i papežský stolec.

Po úmrtí Svatopluka se však historie ubírala jiným směrem.

Na území Velkomoravské říše a na jejích státoprávních základech poté vyrostla řada státních útvarů, z nichž v dnešní době můžeme jmenovat Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, ale i menší území dnes se zemským statusem.

Velkomoravskou říši pravděpodobně nerozvrátili Maďaři, protože byli v té době nepříliš početní, ale podílelo se na tom mnoho faktorů, od boje o následnictví až po přírodní katastrofu, pravděpodobně tisíciletou povodeň. Nicméně Morava v té době nezanikla, změnila svou rozlohu, ale určitou váhu si mezi ostatními zeměmi i poté udržela.

Svědčí o tom dynastické sňatky mezi moravskou nobilitou a nově vznikající nobilitou uherskou.

Kulturní působení (odkaz) Velké Moravy, písemnictví, vzdělanost, však daleko překročily i hranice Velkomoravské říše samotné, skutečné velké říše už samé o sobě. Však také sv. Cyril a Metoděj budovali tehdejší moravské církevní školství podle vzoru univerzity (univerzita ještě starověkého typu) v Konstantinopoli, kde sv. Cyril dříve vyučoval. A to téměř 500 let před založením Univerzity Karlovy v Praze !

 

Více zde: promoravia.blog.cz/0903/kral-svatopluk

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode