Deutsche Bank varuje pred vážnymi deformáciami vo finančnom systéme a ďalšou blížiacou sa krízou

23.09.2017 11:33

Deutsche Bank varuje pred hroziacim šokom vo svetovom finančnom systéme.

V analýze nazvanej “Ďalšia finančná kríza” zverejnenej v pondelok Deutsche Bank analyzovala krízy moderného finančného systému. Podľa analytikov v banke je pravdepodobné, že systém bude v nasledujúcich dvoch rokoch v ťažkom šoku. Zrýchľujúce sa intervaly krízy sú výsledkom zrušenia zlatého štandardu dolára a ďalších hlavných mien v roku 1971.

Bretton-Woodsky systém jednostranne ukončila vtedajšia americká vláda pod vedením Richarda Nixona a obdobie väzby na drahé kovy otriaslo finančným systémom, píše hlavný stratég Jim Reid.

Ide najmä o dva ropné šoky v roku 1970, niekoľko národných bankrotov rozvíjajúcich sa krajín v roku 1980, prasknutie bubliny na japonskom akciovom trhu v roku 1990, mexická “tequilová kríza” v roku 1994, ázijská finančná kríza v roku 1997 , bankrot Ruska a pád amerického hedge fondu Long Term Capital Management v roku 1998, “dot-com kríza” v roku 2000, finančná kríza 2008 a eurokríza od roku 2010 do roku 2012.

Hlavnou príčinou tohto stupňujúceho sa vývoja je zlaté krytie svetovej rezervnej meny dolára: “Myslíme si, že konečný odchod z drahých kovov v menových systémoch – ktoré predtým prevládali v priebehu storočí – a zavedenie systému peňazí založeného na rozpočtových deficitov, rastúci dlh, masívne tvorby úverov bez krytia, expanzívna monetárna politika, rastúca globálna nerovnováha, finančná deregulácia a nestabilné trhy,” napísal Reid v analýze. “Úlohou zlatého krytia v rôznych menách v minulom storočí koreluje nápadne s našim indikátorom kríz a otrasov. Ukazuje sa, že počet šokov narastá, keď sa ustúpilo od krytia drahými kovmi.”

Banka poukazuje na to, že v súčasnosti prevládajúci menový systém by umožnil, aby štáty odložili hroziacu krízu nanovo vytlačenými peniazmi bez krytia. Avšak táto stratégia nie je udržateľná.

 

Svetový finančný systém je uväznený ” v diabolskom kruhu od expanzie cez vrchol a pád až po dno”, tvrdí Jim Reid. ” Z tohto dôvodu sme si celkom istí, že čoskoro dôjde k ďalšiemu šoku a že to bude pokračovať až kým nevytvoríme stabilnejšie finančné prostredie.”

Převzato z: www.hlavnespravy.sk/deutsche-bank-varuje-pred-vaznymi-deformaciami-vo-financnom-systeme-dalsou-bliziacou-sa-krizou/1143660

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode