CO SE OBČANÉ NAŠEHO STÁTU Z NAŠICH VEŘEJNOPRÁVNÍCH ANI JINÝCH TZV. "ČESKÝCH" MÉDIÍ NIKDY NEDOZVĚDĚLI:

11.08.2021 07:27

Papež Jan Pavel II. k Moravanům při svém proslovu na Svatém Kopečku nad Olomoucem:


BOJOVAT ZA PRÁVA VÁS MORAVANŮ A SVÉ VLASTI MORAVY NEJEN MŮŽETE, ALE JSTE-LI TVOROVÉ BOŽÍ, POTOM I MUSÍTE, JE TO VAŠE SVATÁ POVINNOST !


/V současné době, protože došlo ke svatořečení, je namístě psát svatý Jan Pavel II.

 - neučinila jsem to, protože v době, kdy tuto výzvu Moravanům adresoval, tomu tak ještě nebylo. Ale pro křesťany a zvlášť pro římské katolíky by i tím měla být tato výzva o to závaznější!

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode