CO SE MORAVANÉ DÍKY KATALÁNSKU A "MADRIDU" DOVĚDĚLI SAMI O SOBĚ A O "PRAZE" ? EKONOMIKA A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ

04.01.2018 14:05

Madrid i Prahu v tomto případě chápu jako mocenské centrum. Tedy mluvím o mocenské struktuře, která v těchto městech sídlí.

V případě Španělska jde o mocenské centrum soustátí. Jde o soubor historických zemí se značnou, ale rozdílnou mírou autonomie. V případě České republiky o centrum unitárního státu, jehož unitarita ale nevznikla přirozenou cestou - byla občanům vnucena komunistickou diktaturou.

Tradiční uspořádání bylo i u nás blízké Španělsku. Nepřirozená unitárita je bohužel u nás dál - i po Listopadu - zneužívána mocenskou složkou, která sice o sobě prohlašuje, že je demokratická, ale v případě státoprávního uspořádání převzala komunistický centralismus a ještě jej utužuje.

Ve Španělsku má nejvyšší míru autonomie Baskicko. Vyšší než Katalánsko. A také nejlepší hospodářské výsledky, ještě lepší než Katalánsko, které je také velmi úspěšné. Zachování vysoké míry svobody rozhodování o svém území je bezpodmínečnou nutností pro zdravé hospodářství a ekonomiku. To vědí velmi dobře i Němci, kteří tvrdí, že bez pružného a efektivního spolkového zřízení by u nich poválečný "hospodářský zázrak" vůbec nebyl možný.

Naproti tomu Morava - od snížení stupně své autonomie (zemské samosprávy), k čemuž došlo už vznikem Československého státu, aniž se v tomto smyslu demokraticky jednalo s těmi, kdo by mohli Moravu zastupovat a ještě silněji po zrušení jejího zemského statusu komunisty - hospodářsky upadá. Tím upadá i životní úroveň jejích obyvatel oproti Čechám a Praze.

Nelze se na to ale dívat tak, že na tom Čechy a Praha nějak výrazně profitují. Berou si sice, díky své výhodě umístění centra více z rozpočtu, než by to odpovídalo spravedlnosti a to už dlouhodobě, a investice také vždy spíše směřují do Prahy a Čech, než na Moravu a do našeho Slezska.

Tím, že je hloupým unitárním systémem podvázán ekonomický (i kulturní) potenciál Moravy a našeho Slezska, což je území rozlohou se blížící polovině státu (!), trpí celá ekonomika ! Tedy ve svém důsledku i Čechy a Praha. Centralistický systém také znevýhodňuje některé okrajové části Čech přímo.

Kvůli touze po moci úzké skupiny mocných v našem státě v mnoha ohledech neprosperujeme tak, jak bychom mohli. A naši lidé nežijí v klidném a přátelském prostředí, jak by si zasloužili.

Nelze jakoukoli zemi, která je přirozeně samostatným celkem, a to geograficky, spádově, ekonomicky, historicky i kulturně - srazit na úroveň nesvéprávného území, aniž by trvale nedocházelo k obrovským škodám. Ani při dobré vůli, kterou u mnoha lidí z Prahy i Čech právem předpokládám, to není možné.

Nelze takový zemský celek spravovat a ovládat ze vzdáleného centra, které toto území ani organicky necítí jako vlastní. A podle toho to s Moravou a naším Slezskem a především s životní úrovní lidí, kteří tam žijí, vypadá ... ! 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode